wejście

welcome

News

Dość olewania!

Rozpoczynamy akcję „Obywatele decydują – dość tego olewania”, którą promuje spot z udziałem aktorki Julii Kamińskiej. Julia, tak jak każdy z Nas, jest olewana przez polityków i ich niezrealizowane, wyborcze obietnice. Obietnice płyną jak woda, z każdymi wyborami silniejszym nurtem.

Dlatego idziemy pod prąd i mówimy „Dość tego olewania”! Chcemy, żeby Polacy poznali fakty i 16 listopada, podczas wyborów samorządowych, zdecydowali świadomie. Na stronie www.obywateledecydują.pl przygotowaliśmy dla Was aplikację, dzięki której będziecie mogli rozliczyć polityka z Waszego okręgu. Dowiedzcie się, czy zrealizował obietnice dotyczące wspierania trzeciego sektora i przedsiębiorczości społecznej.

Zacznijmy rozliczanie! To jedyna szansa, aby politycy zaczęli się z Nami, Wyborcami znów liczyć!

ZOBACZ SPOT

więcej
Bezpłatne szkolenia i doradztwo dla ngo – edycja II Tomaszów Mazowiecki

Zapraszamy na II edycję bezpłatnych szkoleń oraz specjalistycznego doradztwa dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych z terenu województwa łódzkiego. II edycja szkoleń i doradztwa odbędzie się w Tomaszowie Mazowieckim (13-14 XI oraz 27-28 XI). III edycja szkoleń i doradztwa odbędzie się w Skierniewicach (4-5 XII oraz 11-12 XII)

szkolenia_promo1

Przygotowaliśmy dla Państwa:

 • Dwudniowe szkolenie z pozyskiwania funduszy w organizacjach pozarządowych
 • Dwudniowe szkolenie z budowania strategii promocji oraz sprzedaży produktów i usług
 • 3 godziny specjalistycznego doradztwa

Szkolenie I. „Innowacje w pozyskiwaniu funduszy dla ngo” Prowadzący Rafał Górski (Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi, Grupa INSPRO Spółka z o.o.) Data: 13-14 listopada 2014 Miejsce: Tomaszów Mazowiecki (szczegółowe informacje podamy uczestnikom) Korzyści:

 • Poznasz specyfikę pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe
 • Dowiesz się o sposobach zbierania funduszy z czterech źródeł: darczyńców instytucjonalnych, darczyńców indywidualnych, działalności gospodarczej i biznesu
 • Poznasz innowacyjne narzędzia i publikacje ułatwiające pozyskiwanie funduszy dla ngo

Szkolenie II „Strategie promocji podmiotu ekonomii społecznej i sprzedaży jego produktów/usług.” Prowadzący Szymon Sikorski (Publicon). Data: 27-28 listopada 2014 Miejsce: Tomaszów Mazowiecki (szczegółowe informacje podamy uczestnikom)

Korzyści:

 • Dowiesz się jak samodzielnie przygotować i przeprowadzić kampanię promocyjną produktów i usług.
 • Poznasz podstawowe terminy i trendy z zakresu marketingu.
 • Nauczysz się budżetowania i oszacowania kampanii promocyjnej

Uczestnicy  szkoleń otrzymają praktyczne poradniki, których wydawcą jest Instytut Spraw Obywatelskich:

 • „Centrum KLUCZ. Poradnik dla prowadzących biznes społeczny”
 • „Kuźnia kampanierów. Poradnik walczących społeczników”.

W trakcie szkoleń i doradztwa będą wykorzystywane innowacyjne materiały i narzędzia, m.in. ZING oraz Karty Business Model Poker. W ramach szkoleń zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkoleń
 • nocleg i wyżywienie
 • ubezpieczenie

DORADZTWO: Dla każdego podmiotu przygotowaliśmy 3 godziny specjalistycznego doradztwa, prowadzonego przez specjalistów i praktyków z zakresu:

 • Doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności, w tym m.in. dotyczące rozpoczynania działalności ekonomicznej, zmian w statucie, przeznaczania darowizn i 1% na działania organizacji, sprawozdawczości do DPP MPiPS, GUS, KRS, MEN, US, itd.;
 • Konsultacji merytorycznej i formalnej składanych wniosków o dofinansowanie;
 • Tworzenia strategii fundraisingowej dla organizacji, w tym np. tworzenie profili darczyńcy, dobór kanałów i narzędzi oraz sposobów komunikacji;
 • Doradztwo księgowo-podatkowe, w tym w szczególności w zakresie tworzenia komentarza zarządczego, księgowań działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej, kadr i płac, sprawozdawczości i formalności względem nadrzędnych organów;
 • Budowania strategii marki, tj. np. wybór kanałów komunikacji, tworzenie skutecznych tekstów PR, kontaktów z mediami, wyglądu www oraz materiałów promocyjnych, itp.;
 • Tworzenia strategii promocji i sprzedaży produktów i usług, w tym pozyskiwanie kontrahentów biznesowych, przygotowywanie oferty dla biznesu, administracji publicznej, klientów indywidualnych, innych PES;
 • Wykorzystywania nowych technologii do zwiększenia rozpoznawalności PES;

Doradztwo będzie prowadzone na terenie woj. łódzkiego, w miejscu i czasie dogodnym dla obu Stron. Informujemy, że w momencie zakwalifikowania się do udziału w projekcie, PES zobowiązuje się do udziału w pełnym cyklu szkoleniowo-doradczym. Na szkoleniach PES reprezentuje jedna osoba.

Zapisy do 7 listopada 2014 (edycja II – Tomaszów Mazowiecki)

Oferta limitowana!

Zachęcamy do zapoznania się z Programem szkoleń, a następnie do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (Tomaszów Mazowiecki) i wysłania go na adres: patrycja.kolomanska@inspro.org.pl lub faksem na numer: 42 630 17 49.

Jeśli są Państwo zainteresowani edycja III szkoleń, poniżej formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

Formularz zgłoszeniowy – Skierniewice (zapisy do 28 listopada 2014)

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Patrycja Kołomańska, tel.: 519 300 646; 42 630 17 49 lub e-mail: patrycja.kolomanska@inspro.org.pl

więcej
Artykuł Centrum KLUCZ: Fundraising online w ofensywie

Centrum KLUCZ w ramach realizacji projektu PWP „OWES INSPRO – rozwiązania ponadnarodowe” prezentuje trzynasty z 14 artykułów przybliżających dobre praktyki z zakresu zachodniego fundraisingu. Artykuł pochodzi z magazynu „Fundstücke” wydawanego przez Partnera Centrum KLUCZ – Deutscher Fundraising Verband (Niemieckie Stowarzyszenie Fundraisingu).

Badania przeprowadzone w Niemczech na ponad 250 organizacjach non profit pokazują: Państwo pozostaje głównym darczyńcą i tak pozostanie jeszcze w przyszłym roku, ale wiele organizacji już nabywa więcej jedną trzecią darowizn za pośrednictwem Internetu. Nie spada poziom finansowania przez państwo i duże fundacje. Z badań wynika, że jest on stały. Wprawdzie często mówi się o tym, że budżety publiczne są coraz bardziej cięte, niemniej jednak, te dwa podmioty finansowały w ciągu ostatnich pięciu lat 56% badanych organizacji. Udział finansowania dla 83% tych organizacji pozostał taki sam lub nawet wzrósł. W 2014 roku, nawet 63% respondentów skorzysta ze środków publicznych. 15% spośród organizacji, które nie otrzymały takiego wsparcia, planuje zastosować odpowiednie środki w celu ich pozyskania. Widzą go jako coraz bardziej istotne źródło pieniędzy, którego brak powoduje, że zaniedbują inne kanały finansowania, takie jak face-to-face. Tylko 18% respondentów spodziewa się mniejszych środków od państwa i fundacji.

Optymistyczne prywatne darowizny
Prywatne finansowanie jest bliskie wszystkim organizacjom non profit. Znaczenie tego źródła finansowania wzrosło o więcej niż połowę w ciągu ostatnich pięciu lat. Oczekuje się również, że co druga organizacja w 2014 roku odnotuje wzrost liczby prywatnych darowizn o 20%. Ogólnie rzecz biorąc są to dość optymistyczne perspektywy, biorąc pod uwagę, że rynek darowizn prywatnych w Niemczech – pomijając tematykę katastrof – rośnie o 5-6% rocznie.

Fundraising online dalej w ofensywie
Około połowa organizacji zbiera już więcej niż 5% darowizn online, a jedna czwarta nawet ponad 30%. Zatem proporcja nabytych darowizn online w badanych organizacjach jest średnio o 2% wyższa od średniej krajowej. Co za tym idzie, nie jest zaskakujące to, że zbiórki pieniędzy w Internecie, darowizny pozyskiwane twarzą w twarz w ciągu ostatnich pięciu lat były głównym źródłem dochodu dla uczestników badania. Nie należy zapominać, że uczestnicy – w tym organizacje non-profit, które zbierają pieniądze na betterplace.org – badane były w Internecie. A perspektywy? W 2014 roku oprócz pozyskiwania funduszy online, środki publiczne są najlepszym źródłem dochodu.

CZYTAJ WIĘCEJ

więcej
Bezpłatne szkolenia i doradztwo dla ngo – edycja I Łódź

Zapraszamy na I edycję bezpłatnych szkoleń oraz specjalistycznego doradztwa dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych z terenu województwa łódzkiego. 

I edycja szkoleń odbędzie się w Łodzi w terminach 29-30 X oraz 18-19 XI. (więcej…)

więcej
Artykuł Centrum KLUCZ: Bez zaangażowania nie ma darowizny

Centrum KLUCZ w ramach realizacji projektu PWP „OWES INSPRO – rozwiązania ponadnarodowe” pragnie zaprezentować trzynasty z 14 artykułów przybliżający dobre praktyki z zakresu zachodniego fundraisingu. Artykuł pochodzi z magazynu „Fundstücke” wydawanego przez naszego partnera w projekcie „Niemieckie Stowarzyszenie Fundraisingu” (Deutscher Fundraising Verband).

Co chcemy osiągnąć docierając do naszych grup docelowych: zaangażowanie/ przykucie uwagi? Czy darowiznę? Można powiedzieć, że zarówno jedno, jak i drugie. Nie ma niebezpieczeństwa, że ktoś uzna ten temat za bagatelizowany społecznie? Jak określić priorytety: kampanie koncentrujemy na pozyskiwaniu darowizn czy na kształtowaniu świadomości odbiorcy – a może łączymy te dwa obszary? Zapytaliśmy o to kilku ekspertów.

darowizny

W planowaniu trzeba wyraźnie oddzielić kampanie i pozyskiwanie funduszy. – sądzi Anne Jung, kampanierka w Medico International we Frankfurcie. Dla Medico International jako kluczowej organizacji społeczno-medycznej ważne jest, aby nie uwzględniać nacisku na zmiany polityczne przez pryzmat skuteczności darowizny. To nie znaczy, że dobra darowizna na rzecz kampanii nie może generować wzrostu świadomości: w przypadku międzynarodowej kampanii na rzecz zakazu wykorzystywania min przeciwpiechotnych, wiele osób najpierw przyszło do Medico International. Wiele z nich zaczęło następnie uczestniczyć w kampanii dla ocalałych z wypadków górniczych, również poprzez darowizny. Ponadto dostawaliśmy dotacje dla samej kampanii edukacyjnej, ponieważ ludzie chcieli mieć pewność, że ważne kwestie np. wejście do świata wolnego od min, nie będą pomijane. – opisuje Anne Jung kampanię, za którą przyznano Pokojowa Nagrodę Nobla.

Podobnie widzi to Thomas Oelerich, fundraiser z Forum Ziviler Friedensdienst. Organizacja działa na rzecz uświadamiania, że metody cywilne dla rozwiązania konfliktów międzynarodowych są najlepsze: „20 milionów więcej od wojska!”. Kampania powinna być podzielona na części - tego Thomas Oelerich jest pewny. Z faz kampanii informacyjnej nie należy wyłączać tematów darowizn: Byłoby wręcz niedbałym i niezorientowanym na darczyńców, gdyby nie byli informowani o postępach kampanii i możliwościach związanych z darowiznami. Niemal automatycznym jest bowiem skojarzenie z możliwościami wsparcia finansowego kampanii, w którą jesteśmy zaangażowani mentalnie.

Bez pieniędzy nie ma pracy nad świadomością.

Jest jeszcze druga strona. Ronald Pabst, dyrektor finansowy w Nordrhein-Westfalischen Landesverband von Mehr Demokratie e. V. jest zdania, że nie można oddzielić od siebie kampanii uświadamiających i pozyskiwania funduszy. Chcemy doprowadzić do zmian politycznych. Do tego potrzebujemy długoterminowego wsparcie ludzi. W organizacji politycznej ważnym zadaniem dla fundraisera jest, aby przewidzieć zestaw środków, które pozwolą na połączenie dwóch celów. W późniejszym etapie kampanii oba elementy mimo różnych celów można połączyć ze sobą. Klasycznym przykładem jest petycja w trybie online, a na następnej stronie umieszczanie nie tylko podziękowania, ale także prośby o darowiznę.

CZYTAJ WIĘCEJ

więcej
Artykuł Centrum KLUCZ: Wartościowy wolontariusz

Centrum KLUCZ w ramach realizacji projektu PWP „OWES INSPRO – rozwiązania ponadnarodowe” pragnie zaprezentować kolejny artykuł przybliżający dobre praktyki z zakresu zachodniego fundraisingu. Artykuł pochodzi z magazynu „Fundstücke” wydawanego przez naszego partnera w projekcie „Niemieckie Stowarzyszenie Fundraisingu” (Deutscher Fundraising Verband).

Wolontariusze – w jaki sposób organizacje naprawdę sobie z nimi radzą? Jak ich pozyskać, jak dbać o nich, gdzie ich posadzić, a gdzie raczej nie? Czy można przekonać najbardziej nieprzekonanych i uczynić ich idealnymi do zbiórki pieniędzy dla swojej organizacji? Na te pytania na temat wolontariatu, zaangażowania wolontariuszy chcemy dać odpowiedź bazując na doświadczeniach czterech organizacji. Porozmawiamy z czterema ekspertami: Dr. Arnold z Johanniter-Unfall-Hilfe, Markus Peters z Malteser HiIfshauptamtliche e. V., Sabine Immken z WSPA Welttierschutzgesellschaft e. V. i Eckahrd Otte z Niemieckiego Czerwonego Krzyża.

wolontariat

Nasze pierwsze stwierdzenie: temat wolontariatu jest kluczowy dla organizacji, ponieważ wolontariusze nie są istotni tylko z punktu widzenia naszych rozmówców – są oni znacznie istotniejsi.

System ochrony ludności w Niemczech jest nie do pomyślenia bez wolontariatu - mówi Eckhard Otte z DRK. - Bez 400 000 osób pracujących wolontariacko. – dodaje Otte. Powstałe w 1952 r. Johanniter-Unfall-Hilife jako organizacja czysto wolontariacka dziś zatrudnia około 30.000 ogólnokrajowych wolontariuszy i około 15.000 pracowników na pełne etaty.

Szczególnie interesujący jest stosunek wolontariuszy do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w WSPA. Na 200 wolontariuszy, tylko sześciu pracowników jest zatrudnionych w pełnym wymiarze. Bez poświęcenia pracowników i kreatywności wolontariuszy, WSPA nie zaistniałaby w publicznej świadomości – wskazuje Sabine Immken. Tylko przez obecność i wsparcie ochotników możliwe jest reprezentowanie nas w niemieckim społeczeństwie.

Główny urząd wsparcia – wolontariat

Dla Markusa Petersa z Malteser wolontariusze są rdzeniem tożsamości organizacji – jak mówi: Jesteśmy zorganizowani jako stowarzyszenie – wolontariat wpływa w bardzo dużej mierze na nasze losy, zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnokrajowym. Pełnoetatowych pracowników rozumie Malteser HiIfshauptamtliche e.V. jako materialne i administracyjne wsparcie wolontariuszy. I tu może się zdarzyć, że w pewnych usługach na tysiąc ochotników tylko niewielka garść będzie pełnoetatowo wspierać organizację. – wyjaśnia Peters. Tym bardziej ważne jest to, aby organizacja wykorzystywała swoich wolontariuszy prawidłowo. Co powinniśmy robić, a czego nie? Wolontariusze pomagają nam w odpowiednim prowadzeniu ich – bo chcą i mogą. – kontynuuje Peters.

Druga lekcja brzmi: W praktyce duże organizacje przyjmują wolontariuszy do niemal wszystkich rodzajów zadań. Istnieje jednak kilka ograniczeń: koniec z takimi usługami, które wymagają długiego działania, niezawodności i ciągłości w czasie i nie mogą być zakończone przez wolontariuszy w całości. Nie tylko ciągłość czasowa i prostota zadań gra w niektórych obszarach działalności kluczową rolę , jest to również sposób mówienia do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Eckhard Otte wyjaśnia: Wszędzie tam, gdzie jest wymagana bardzo duża wiedza, umiejętności zawodowe i ciągłość czasowa, możemy rozważyć zastosowanie wolontariuszy do zadań trudnych lub nawet niemożliwych. Uważajmy jednak na zniekształcenie perspektywy. Czasami jest tak, że zespół pracujący w pełnym wymiarze godzin, zastanawia się, gdzie może korzystać z „ich” wolontariuszy. Jest wiele przypadków, gdzie sami wolontariusze odkrywają nowe zadania i dostrzegają nowe potrzeby - wskazuje Otte – ponieważ mogą oni działać o wiele szybciej i mniej biurokratycznie.

Jednym z przykładów jest zespół interwencji kryzysowej DRK, innym Luftretter der Wasserwacht. Oba działania opierają się na rozwoju i promocji poprzez pracę wolontariacką. Takie zaangażowanie ma miejsce tylko w takich organizacjach, które są naprawdę przekonane do tego, co robią. A co jest bardziej przekonujące od przekonywania?

CZYTAJ WIĘCEJ

więcej
VI Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej 2014

W dniach 17-19 listopada 2014 r. w Warszawie odbędzie się VI Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej „SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA 2020 – PERSPEKTYWY ROZWOJOWE”. Organizatorem wydarzenia jest Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.

Podczas Forum zostaną poruszone takie tematy, jak:

 • przyszłość spółdzielczości socjalnej, w tym w kontekście aspektów finansowych i perspektywy 2014–2020;
 • finansowanie rozwoju spółdzielni w ramach zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych;
 • współpraca z biznesem i pomiędzy spółdzielniami;
 • praktyczne aspekty prowadzenia spółdzielni (w formie warsztatów);
 • możliwości ubiegania się przez spółdzielnie o środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014–2020.

Spółdzielcy opowiedzą o swoich doświadczeniach w rozwijaniu biznesu.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad prawniczki oraz ekspertów finansowych Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. Nie zabraknie różnorodnych publikacji i materiałów dotyczących ekonomii społecznej.

Zapisy trwają do 10 listopada (formularz on-line można wypełnić TUTAJ)

więcej
Dziady staropoleskie – przebierana parada zaduszna, warsztaty, spektakle!

Już 18 pażdziernika w Łodzi rozpocznie się święto Starego Polesia, jednej z najpiękniejszych dzielnic Łodzi. Wydarzenie koordynuje Współ-dzielnia Staropoleska – federacja aktywistów działających na rzecz Starego Polesia. (więcej…)

więcej

Eksperci

Karolina Cyran-Juraszek

Karolina_Cyran_Juraszek

Emilia Jałoszyńska

emila jaloszynska

Rafał Górski

rafal_gorski

Dawid Wawrzyniak

dawid_wawrzyniak

Sylwia Kobayashi

Sylwia_Kobayashi

Szymon Sikorski

sikorski

Robert Kawałko

Robert Kawałko

Jerzy Mika

Jerzy Mika

Agnieszka Krawczyk

agnieszka_krawczyk_

Becky Ann Gilbert

Becky

Jochen Schiel

Jochen

Karolina Cyran-Juraszek

Dyrektorka, managerka, obecnie trenerka i konsultantka wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Doświadczona w zarządzaniu wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ekspertka w kategorii „wolontariat pracowniczy” w Konkursie Dobroczyńca Roku, prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii, a także ekspertka społeczna w konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 16 lat. W latach 2004-2008 kierowniczka projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, realizowanego we współpracy z siedmioma partnerami, w ramach IW EQUAL. Rezultatem projektu jest pierwsze funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwo społeczne, zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Przedsięwzięcie zostało nagrodzone tytułem „Najlepsza Inwestycja w Człowieka Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2007” i Europejską Nagrodą Przedsiębiorczości za rok 2007. Karolina Cyran-Juraszek kierowała przez dwa lata systemowym projektem w ramach Priorytetu 1.2. POKL, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Od dwóch lat działa w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w którym zarządzała projektem Prove it PL!, w ramach którego współtworzyła część finansową innowacyjnego narzędzia do mierzenia oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej.

Emilia Jałoszyńska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Zarządzania o specjalizacji rachunkowość i zarządzanie finansami. Od lat zajmuje się kompleksową obsługą księgowo-podatkową. Posiada 10-letnią praktykę zawodową. Swoje doświadczenie zdobywała współpracując z różnymi podmiotami, w tym organizacjami non profit. Prowadziła księgi rachunkowe spółek, fundacji i stowarzyszeń, sporządzała roczne sprawozdania finansowe, rozliczała projekty współfinansowane z środków unijnych, współuczestniczyła w badaniu sprawozdań finansowych oraz audytach zewnętrznych projektów. Aktualnie aplikant na biegłego rewidenta i jednocześnie księgowa. Na bieżąco uzupełnia i udoskonala swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe. Prywatnie wolny czas spędza aktywnie, lubi nowe wyzwania. Nie wyobraża sobie życia bez książek, muzyki, kina, dobrej kuchni i podróży. Jej sposobem na relaks po ciężkim dniu jest szydełko i włóczka.

Rafał Górski

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Akademii Coachingu oraz Studium Menedżerskiego Mini MBA, mgr inż. informatyki. Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikowany doradca biznesowy Podmiotów Ekonomii Społecznej [Certyfikat Doradcy Biznesowego]. Specjalizuje się w dobrym zarządzaniu i wprowadzaniu zmian w każdych okolicznościach. W pracy menedżerskiej, coachingowej i szkoleniowej wykorzystuje idee, metody oraz narzędzia pochodzące z różnych światów, m.in. biznesu, organizacji społecznych, sportu, zakonów i wojska. Z działalnością organizacji społecznych jest związany od 1995 roku, m.in. jako prezes zarządu Instytutu Spraw Obywatelskich, aktywista kampanii „Tiry na tory” i autor rubryki „Refleksyjnie o zarządzaniu dobrami” na portalu ngo.pl. Współpracował z Youth Business Poland i Instytutem Innowacji. Udziela się społecznie w pracach Izby Coachingu . Jest partnerem zarządzającym firmy Coachownia. W czasie wolnym kształtuje swoje ciało, umysł i ducha, przygotowując się do „Selekcji”, gry terenowej opartej na testach do jednostek specjalnych, m.in. brytyjskiego SAS-u, polskiego GROM-u i amerykańskiego Delta Force.

Dawid Wawrzyniak

Posiada doświadczenie w pracy z członkami zarządów oraz wyższą kadrą zarządzającą, prowadząc coaching indywidualny, jak i grupowy m.in dla PricewaterhouseCoopers, Polkomtel, Orlen Upstrem, BGŻ, BZ WBK, Mondi, Abbott, RR Donnelley, Organic Farma Zdrowia, Pleneria, Materna Communications, Monday PR. Pracował z menedżerami takich firm jak: Aviva, IBM, Lovells, Franklin Covey, ING, Expander Prestige, Deutsche Bank, Torrex Chiesi, Pay-Back Group, Perfetti Van Melle Polska, Kancelaria Prawnicza Panfil. Ma doświadczenie jako konsultant w doskonaleniu procesów innowacyjnych oraz tworzeniu strategii przy pomocy Blue Ocean Strategy™. Posiada również doświadczenia w konsultingu strategicznym w Polsce i zagranicą. Brał udział w projektach doradczych m.in. dla PricewaterhouseCoopers, Abbott, Banku Ochrony Środowiska. Jako konsultant i coach brał udział w projekcie dla Giełdy Papierów Wartościowych, której celem było opracowanie metody badającej i określającej Kapitał Intelektualny spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje nie tylko do celów biznesowych, jest współzałożycielem i prezesem Fundacji PROCA. Mentor dla młodych przedsiębiorców, brał udział w społecznych projektach m.in: Szkoła Milionerów, Business is for you – coaching and mentoring first step to own company, Spadochron, Youth Business Poland, za co otrzymał osobiście podziękowania z rąk Księcia Karola.

Sylwia Kobayashi

Coach, doradca i fundraiser.  Posiada 20 - letnie doświadczenie w marketingu. Przez 10 lat zdobywała je w międzynarodowych korporacjach pracując w działach PR , komunikacji marketingowej.  Zebrała doświadczenia z komunikacji marketingowej na rynkach B2B i B2C, prowadząc kampanie wprowadzania nowych produktów rynkowych lub budowania i zmiany marki. Od blisko 10 lat związana z 3. sektorem.  Z satysfakcją i radością zbudowała sprawnie działający i dający fundacji różnorodne źródła dochodu fundraising, a co za tym idzie dużą grupę darczyńców w WWF Polska. Jej doświadczenie dotyczy zarówno pracy z darczyńcami indywidualnymi – w skali masowej,  jak też indywidualnej,  a także z darczyńcami korporacyjnymi.  Z radością dzieli się ze swoimi klientami doświadczeniem w budowaniu zespołu jako infrastruktury dla fundraisingu. Bardzo bliskie jest jej zarówno strategiczne długofalowe planowanie,  jak i detaliczne,  operacyjne przygotowanie każdego etapu projektu.  A najważniejszy staje się na koniec dialog z darczyńcą. Właścicielka Pracowni Coachingu i Fundraisingu ”Sentio”.

Szymon Sikorski

Prezes i strateg w firmie Publicon. Prezes bieżącej kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, w zarządzie stowarzyszenia od 2008. Członek Rady Etyki Public Relations. Założyciel i pomysłodawca cyklu konferencji Social Media Day, promującej rewolucję, jaka dokonuje się dzięki nowym mediom (socialmediaday.pl). Założyciel i prezes Stowarzyszenia OpenGov.pl, zajmującego się transparentnością komunikacji instytucji publicznych. Juror krajowych i międzynarodowych konkursów branżowych (Złote Spinacze, Bright Awards). Pomysłodawca i główny organizator cyklu PR Regionów. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie i wielu innych uczelni wyższych. Ekspert i trener w programie „Markowa Gmina”. Trener w projekcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Strategicznie dla rozwoju”. Pracował na rzecz największych marek i instytucji. Lider projektu nagrodzonego w 2012 roku Złotym Spinaczem w kategorii Lobbying & Public Affairs. Autor i współautor wielu publikacji branżowych.

Robert Kawałko

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu kolejno w dwóch firmach z branży IT, a następnie zdobywał doświadczenie jako fundraiser w organizacjach pozarządowych. Przez dwa lata kierował dużymi kampaniami typu direct mail. Od 2000 roku prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w PR, fundraisingu, szkoleniach i doradzaniu organizacjom. Jest założycielem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (PSF), którego był Prezesem Zarządu w latach 2006-2012. Obecnie jest wiceprezesem i szefem działu szkoleń PSF. Będąc od 2007 roku wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (ESF), z dniem 6 grudnia 2012r. objął stanowisko Prezesa Zarządu EFA. Współtworzył wiele kampanii fundraisingowych, wykładał na konferencjach m.in. w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, w Holandii, Japonii i na Węgrzech. Prowadził także zajęcia na kilku uczelniach (UJ, UPJP2, UEK i in.). Jest członkiem Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Jerzy Mika

Zajmuje się szkoleniami, zarządzaniem i doradztwem strategicznym dla NGO. Absolwent i pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego. Wicedyrektor Katolickiego Instytutu Zarządzania. Prezes Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia "TAK" w Opolu. Instruktor ZHR, współpracownik i doradca firm Maha Polska sp. z o.o. i WSOP sp. z o.o. Trener zarządzania i konsultant wielu organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, administracji samorządowej. Współpracownik Towarzystwa Doradczego Ryszard Stocki, audytor projektu NPI – audyt organizacyjny. Trener i konsultant programu naprzemiennego kształcenia inżynierów Silesianum Professional. Coach w systemie kształcenia ICAM. Właściciel firmy szkoleniowej. Od czerwca 2012 roku Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Agnieszka Krawczyk

Absolwentka prawa i podyplomowego studium prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach praktyk aplikacyjnych, pracy w organizacjach pozarządowych oraz przy obsłudze podmiotów gospodarczych i podmiotów ekonomii społecznej (przede wszystkim spółdzielni socjalnych). Brała udział w pracach nad projektem ustawy o firmie społecznej, była członkinią grupy ds. lobbingu i legislacji powołanej w ramach realizacji projektu „KŁOS”. Żywo zainteresowana zagadnieniami legislacji w zakresie ekonomii społecznej.

Becky Ann Gilbert

Urodziła się w 1969 r. w USA. Karierę zawodową rozpoczynała jako konsultantka ds. PR – najpierw w amerykańskim Ministerstwie Kultury, następnie w Smithsonian Institution w Waszyngtonie. Od 1996 r. mieszka w Niemczech. Podczas studiów z zakresu komunikacji społecznej i biznesowej pracowała jako freelancer dla Deutsche Welle - Amerykańskiej Akademii i Uniwersytetu Sztuki w Berlinie. Od 2001 r. tworzyła i zarządzała działem fundraisingu w Deutsche Museum w Monachium. Była odpowiedzialna zarówno za pozyskiwanie darowizn, sponsorów i sympatyków dla dużych projektów, takich jak „100 lat Deutsches Museum”, „Wystawa klimatu” i „Świat dziecka”, jak i za ogólne działania muzeum. Od 2003 do 2007 r. kierowała działem komunikacji Domu Kultur Świata w Berlinie. Od września 2007 r. jest dyrektorem rozwoju w Europejskiej Szkole Zarządzania i Technologii. Od 2001 r. członkini DFRV. W 2005 r. założyła Sekcję Fundraisingu Na Rzecz Kultury i Sztuki. W zarządzie DFRV od 2006 r.

Jochen Schiel

Od 2006 roku niezależny konsultant specjalizujący się w małych organizacjach non-profit. Wcześniej (1995-2006) zdobywał doświadczenie w obszarze operacyjnego fundraisingu (budowanie strategii fundraisingowych, tworzenie fundacji, fundusze), a także jako Dyrektor Zarządzający Pan y Arte (Dietmar Schönherr). Absolwent Akademii Fundraisingu, wykładowca od 2009 r.