wejście

welcome

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/centrumklucz_www/www/centrumklucz.pl/wp-content/themes/centrumklucz/header.php:99) in /www/centrumklucz_www/www/centrumklucz.pl/wp-content/themes/centrumklucz/functions.php on line 134

News

Apel ws. nowelizacji prawa o stowarzyszeniach

Apelujemy do Szanownych Pań i Panów Senatorów o odrzucenie poprawek do nowelizacji prawa o stowarzyszeniach (druk sejmowy 3019, senacki 1089). Poprawki zgłoszone przez senatora Seweryńskiego dramatycznie ingerują i sabotują istotę zmian nowelizacji, grożąc jej zablokowaniem.

Organizacje pozarządowe, aktywni obywatele, czekają na tę ustawę, na rozwiązania, które pozwolą im łatwiej i szybciejorganizować się i działać - prosimy o Państwa głosy za nowelizacją!

Senator Seweryński wywraca nowelizację prawa o stowarzyszeniach.

Co chce poprawić senator?

Projekt nowelizacji (druk sejmowy nr 3019, druk senacki 1089) zakłada nadanie zdolności prawnej stowarzyszeniom zwykłym, czyniąc je tzw. ułomnymi osobami prawnymi. Dzięki temu, 10 000 istniejących dziś stowarzyszeń zwykłych stanie się w końcu organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, co da im możliwość pełnego uczestnictwa w relacjach z władzami: programach współpracy z samorządem, konsultacjach społecznych, organizacji zbiórek na cele społeczne,  np. na lokalnych festynach, otrzymywania darowizn.

Uczyniono to w sposób ogólnie zaakceptowany przez doktrynę prawa cywilnego i co ważniejsze – w sposób konsekwentny wobec istniejących już regulacji ułomnych osób prawnych. I tak jednym z elementów definiujących ułomne osoby prawne, takie jak  wspólnoty mieszkaniowe i spółki osobowe, jest “nabywanie praw”, “zaciąganie zobowiązań”, “pozywanie i bycie pozywanym”.

Poprawka jak pocałunek śmierci, stowarzyszenia zwykłe jak Frankenstein.

Senator, uzasadniając swoją poprawkę troską o ochronę członków stowarzyszeń zwykłych przed  ich zadłużaniem się, uzyskał poparcie członków dwóch komisji senackich dla poprawki usuwającej z proponowanego nowego art. 40 słowa “zaciągać zobowiązania”.

Na wynik głosowania nie wpłynęły argumenty obecnych na sali legislatorów i prawników przestrzegających przed taką ingerencją, która spowoduje wadliwość całej konstrukcji prawnej.

Powstanie więc potworek, nieznany ustawodawstwu oraz nauce prawa, pusta regulacja, z której nikt nie skorzysta, a z całą pewnością nie najbardziej zainteresowani.. Będziemy oto mieć jednostkę organizacyjną, która będzie mogła nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, być pozywaną i pozywać, ale… nie będzie mogła zaciągać zobowiązań. Konia z rzędem temu kto ogarnie bałagan prawny, jaki to za sobą pociągnie.

To jak ożywić korpus, ale nie dać mu rąk i nóg, w zasadzie przydając tylko garb.

Stowarzyszenia zwykłe bez wolontariuszy, usług księgowych, lokalu, strony www, poczty…

Brak możliwości zaciągania zobowiązań uniemożliwia zawarcie jakiejkolwiek umowy wzajemnej, w tym najzwyklejszej umowy sprzedaży. Stowarzyszenia zwykłe, w wydaniu senatorów popierających poprawki senatora Seweryńskiego, to puste twory, które nie będą mogły mieć niczego, co w dzisiejszym świecie jest niezbędne do działania grupie obywateli. Teoretycznie będą mogły zebrać pieniądze i zgromadzić majątek, ale nie będą mogły wykorzystać go np. na wynajęcie lokalu na swoje działania, opłacenie usług, zakupienie sprzętu czy choćby tuszu do drukarki, znaczków pocztowych, papieru. W lepszej sytuacji będzie 3 obywateli niezrzeszonych w stowarzyszenie zwykłe, którzy już dziś, bez łaski ustawodawcy, mogą zrobić więcej na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach swobody kontraktowania niż na podstawie ustawy o stowarzyszeniach.

Prezydent RP w ślepej uliczce.

Ewentualne uchwalenie i skuteczne wdrożenie poprawek senatora Seweryńskiego, będzie wielkim skandalem i wielką porażką Ustawodawcy. Na naszych oczach dokonywane są zmiany stawiające ustawę w sprzeczności z obowiązującym prawem. I dzieje się to „rzutem na taśmę”.

Naturalną konsekwencją będzie zawetowanie ustawy przez Prezydenta RP, który nie powinien podpisywać się pod takim bublem prawnym. Każdy szanujący się prawnik mu to doradzi.

Czy to możliwe, żeby profesor prawa, długoletni senator – tego nie wiedział? Jakakolwiek odpowiedz jest prawdziwa, każda jest zła. Można mieć tylko nadzieję, że jest to wyłącznie efekt wprowadzenia w błąd senatora przez osoby trzecie.

 

więcej
Wyniki 1% dla OPP za 2014 r.

Jak podaje Ministerstwo Finansów w 2015 r. 12,5 mln osób przekazało 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego; w sumie otrzymały one ponad 557 mln zł; to o ponad 50 mln więcej niż rok temu.

Najwięcej, jak co roku, zebrała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – ponad 127 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” (ponad 17,5 mln zł), Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (ponad 11,5 mln zł), Fundacja „Rosa” (8,7 mln zł) oraz Fundacja Nasza Szkoła (6,1 mln).

Pełen wykaz organizacji i kwot przekazanych.

 

Lista organizacji, które otrzymują największe przychody z 1% nie zmienia się znacznie od kilku lat. Aby więcej dowiedzieć się o 1% podatku, śledźcie na bieżąco naszą stronę, już niedługo opublikujemy raport o mechanizmie 1%. Celem publikacji jest podsumowanie i zbieranie w  jednym miejscu wszystkie istotne informacje dotyczące 1%.

więcej
Praca: Poszukujemy kierownika OWES

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi, w związku z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: KIEROWNIK OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Zakres obowiązków:

Zatrudniona na powyższym stanowisku osoba będzie ponosić odpowiedzialność za prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami i terminowy nadzór nad działalnością Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Centrum KLUCZ. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie samodzielnie sprawować nadzór merytoryczny i finansowy, podejmować działania związane zarówno z zarządzaniem kadrą, działalnością OWES, zarządzaniem finansami, aspektami merytorycznymi, jak i reprezentowaniem OWES na zewnątrz.

 1. Planowanie działań OWES.
 2. Zarządzanie kadrą OWES.
 3. Organizacja pracy OWES.
 4. Nadzór nad jakością usług świadczonych przez OWES.
 5. Reprezentowanie OWES na zewnątrz.
 6. Nadzór nad realizacją usług OWES.
 7. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z organizacjami działającymi na rzecz ekonomii społecznej.
 8. Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w sferze ekonomii społecznej.
 9. Dbałość o stabilność i rozwój kadry OWES.
 10. Utrzymanie standardów działania OWES.
 11. Zapoznawanie kadry z obowiązującymi zasadami i regulaminami.
 12. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 13. Zapewnienie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wymagania:

 1. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (w tym minimum rok doświadczenia w zarządzaniu zespołami projektowymi lub prowadzeniu działalności gospodarczej).
 2. Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej.
 3. Znajomość: Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz Ustawy prawo o stowarzyszeniach wraz z przepisami wykonawczymi, Ustawy Kodeks Pracy wraz z przepisami wykonawczymi.
 4. Znajomość: Wieloletniego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013–2020, systemu monitorowania KPRES.
 5. Znajomość Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 6. Znajomość: przepisów oraz zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację projektów.
 7. Umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL) oraz korzystanie z Internetu.
 8. Umiejętności związane z zarządzaniem organizacją.
 9. Umiejętności związane z planowaniem zasobów ludzkich.
 10. Umiejętności związane z motywowaniem i oceną pracowników.
 11. Umiejętność planowania strategicznego i finansowego.
 12. Dyspozycyjność i mobilność.
 13. Doskonała organizacja pracy.
 14. Samodzielność, nastawienie na cel, umiejętność pracy zespołowej.

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 7 października 2015 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@inspro.org.pl (z tytułem wiadomości: Kierownik OWES) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: Kierownik OWES).

Do ofert prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)”. Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

W razie pytań prosimy o kontakt z Iloną Pietrzak mailowo: ilona.pietrzak@inspro.org.pl lub telefonicznie 42 630 17 49.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Poszukujemy również osoby na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-finansowych.

Czytaj więcej. 

więcej
Praca: Poszukujemy specjalisty ds. administracyjno-finansowych

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi, w związku z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Zakres obowiązków:

Zatrudniona na powyższym stanowisku osoba będzie ponosić odpowiedzialność za zapewnienie poprawności przepływów finansowych, kadrowych i dokumentacji administracyjno-finansowej w OWES.

 1. Opisywanie dokumentów finansowych.
 2. Dokonywanie niezbędnych zmian w budżecie OWES.
 3. Nadzór nad terminowością realizowanych zadań.
 4. Przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych.
 5. Przygotowywanie i nadzór nad realizowanymi zamówieniami.
 6. Bieżący monitoring wydatkowania środków OWES.
 7. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych na potrzeby OWES.
 8. Opracowywanie i aktualizowanie informacji o potrzebach kadrowych.
 9. Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Sporządzanie raportów i zestawień dotyczących stanu zatrudnienia (w tym umów cywilnoprawnych) w organizacji.
 11. Śledzenie zmian w przepisach i ich interpretacja na potrzeby organizacji.
 12. Bieżący nadzór i kontrola przepływów finansowych w OWES.
 13. Wsparcie w procesie rekrutacji i selekcji.
 14. Dokonywanie kontroli rzetelności przygotowanych dokumentów.
 15. Przygotowywanie dokumentów projektowych.
 16. Rozliczanie wsparcia dotacyjno-pomostowego.
 17. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej pomocy publicznej.

Wymagania:

 1. Doświadczenie na stanowiskach związanych z obsługą finansowo-kadrową.
 2. Znajomość specyfiki funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.
 3. Znajomość: Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawy o Rachunkowości i przepisów wykonawczych, Ustawy Kodeks Pracy wraz z przepisami wykonawczymi.
 4. Znajomość: Wieloletniego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013–2020, systemu monitorowania KPRES.
 5. Znajomość Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 6. Znajomość przepisów oraz zasad wykorzystania unijnych środków finansowych oraz pochodzących z innych źródeł publicznych, na realizację projektów.
 7. Umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL) oraz korzystanie z Internetu.
 8. Znajomość programów kadrowo-księgowych.
 9. Doskonała organizacja pracy.
 10. Sumienność, dokładność, samodzielność.

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności Łodzi.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 7 października 2015 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@inspro.org.pl (z tytułem wiadomości: Specjalista ds. administracyjno-finansowych OWES) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: Specjalista ds. administracyjno-finansowych OWES).

Do ofert prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)”. Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

W razie pytań prosimy o kontakt z Iloną Pietrzak mailowo: ilona.pietrzak@inspro.org.pl lub telefonicznie 42 630 17 49.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Poszukujemy również na stanowisko kierownika OWES.

Czytaj więcej.

więcej
FIO 2016 ogłoszenie naboru wniosków

Od 1 września dostępne są formularze Generatora wniosków w Programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Termin składania ofert w Priorytecie 3, w tym w ramach Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych oraz w Priorytecie 4,w tym w ramach Komponentu Działań Systemowych przypada od 1 września 2015 r. do 23 września 2015 r. do godziny 16:15.

Oferty w ramach Priorytetu 2 będzie można składać dopiero od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16:15.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;
Priorytet 3. Aktywni obywatele;
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe;
oraz
Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych w Priorytecie 3
Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4.

Dodatkowo, aby ułatwić organizacjom ubieganie o środki, MPiPS udostępniło Planer budżetu FIO 2016 – przygotowany przez  Karolinę Cyran-Juraszek – którą również znajdziecie wśród ekspertów Centrum KLUCZ. Narzędzie pozwoli przygotować oferentom zainteresowanym aplikowaniem o środki z FIO budżet projektu do konkursu FIO 2016, a po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu, ułatwi zarządzanie finansami projektu. Ponadto pozwoli także przygotować część sprawozdania finansowego. Narzędzie działa w trybie off-line, aby z niego skorzystać wystarczy mieć zainstalowane oprogramowanie MS Excel.

Planer budżetu FIO 2016

Szczegóły konkursu

 

więcej
Poszukujemy animatora lokalnego

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi, w związku z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ (www.centrumklucz.pl) poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: ANIMATOR LOKALNY.

animator

Zakres obowiązków:

1. Diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska.

2. Inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze.

3. Inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie podmiotu ekonomii społecznej (PES).

4. Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej.

5. Wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej.

6. Ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk.

7. Animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczącej ekonomii społecznej.

8. Wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych.

9. Inicjowanie powstawania grup inicjatywnych.

10. Motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.

11. Budowanie lokalnych koalicji.

12. Moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku.

13. Stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynowania działań m.in. poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.

Wymagania:

1. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług animacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju lokalnego i tworzenia partnerstw lokalnych.

2. Umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami.

3. Umiejętność przygotowania procesu animacji uwzględniającego rozwój i potencjał ekonomiczny i społeczny lokalnych środowisk oraz rozwój idei ekonomii społecznej.

4. Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzone są działania animacyjne.

5.  Znajomość strategicznych dokumentów i ustaw związanych z sektorem ekonomii społecznej.

6. Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.

7. Umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań, facylitowania procesów grupowych.

8. Umiejętność budowania partnerstw lokalnych.

9.  Prawo jazdy, mobilność i dyspozycyjność.

10. Wysoki poziom kultury osobistej.

11. Umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL) oraz korzystanie z Internetu,

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 16 września 2015 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@inspro.org.pl (z tytułem wiadomości: Animator OWES) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: Animator OWES).

Do ofert prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)”. Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

W razie pytań prosimy o kontakt z Iloną Pietrzak mailowo: ilona.pietrzak@inspro.org.pl lub telefonicznie 42 630 17 49.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

więcej
Ustawa o OPP podpisana przez prezydenta

25 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku cyklicznie była poddawana nowelizacjom, które doprecyzowały poszczególne jej zapisy. W 2014 roku rozpoczęła się dyskusja nad kolejnym projektem nowelizacji ustawy, tym razem w dużej mierze poświęconej kwestiom związanym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.  Prace nad nowelizacją trwały do sierpnia bieżącego roku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zmieni się mechanizm pozyskiwania 1% podatku, śledź nas na bieżąco, wkrótce opublikujemy raport o nowym mechanizmie 1%.

więcej
Zakończenie prac nad nowelizacją ustawy o OPP

Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przekazał ją do podpisu Prezydentowi.

Przypomnijmy, że w toku prac senackich nad ustawą zostało zgłoszonych klika poprawek, znalazł się w nich m.in. zakaz finansowania reklam OPP ze środków uzyskanych z 1% podatku.  Proponowane poprawki wywołały sprzeciw organizacji pozarządowych, o którym informowaliśmy. 

5 sierpnia 2015 roku podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poświęconej poprawkom senackim posłowie zgodnie ze stanowiskiem 3 sektora rekomendowali odrzucenie kontrowersyjnych poprawek. W głosowaniu odbywającym się tego samego dnia Sejm przegłosował ustawę w kształcie zaproponowanym podczas ostatniego posiedzenia komisji sejmowej. 7 sierpnia projekt ustawy w kształcie  wypracowanym wspólnie przez stronę parlamentarną, rządową i pozarządową trafił do Kancelarii Prezydenta RP. Podpisana nowelizacja przez nowego Prezydenta Andrzeja Dudę w ciągu 30 dniu zacznie obowiązywać pod koniec listopada. Spodziewamy się, że nowy Prezydent podpisze ustawę, która nie wzbudzała politycznych emocji i uzyskała poparcie także posłów Prawa i Sprawiedliwości. Oznaczona to, że jej poszczególne zapisy będą mieć wpływ na kampanię 1% prowadzoną przez organizacje OPP na przełomie 2015 i 2016 roku.

 

więcej

Eksperci

Karolina Cyran-Juraszek

Karolina_Cyran_Juraszek

Emilia Jałoszyńska

emila jaloszynska

Rafał Górski

rafal_gorski

Dawid Wawrzyniak

dawid_wawrzyniak

Sylwia Kobayashi

Sylwia_Kobayashi

Szymon Sikorski

sikorski

Robert Kawałko

Robert Kawałko

Jerzy Mika

Jerzy Mika

Agnieszka Krawczyk

agnieszka_krawczyk_

Becky Ann Gilbert

Becky

Jochen Schiel

Jochen Schiel

Karolina Cyran-Juraszek

Dyrektorka, managerka, obecnie trenerka i konsultantka wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Doświadczona w zarządzaniu wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ekspertka w kategorii „wolontariat pracowniczy” w Konkursie Dobroczyńca Roku, prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii, a także ekspertka społeczna w konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 16 lat. W latach 2004-2008 kierowniczka projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, realizowanego we współpracy z siedmioma partnerami, w ramach IW EQUAL. Rezultatem projektu jest pierwsze funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwo społeczne, zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Przedsięwzięcie zostało nagrodzone tytułem „Najlepsza Inwestycja w Człowieka Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2007” i Europejską Nagrodą Przedsiębiorczości za rok 2007. Karolina Cyran-Juraszek kierowała przez dwa lata systemowym projektem w ramach Priorytetu 1.2. POKL, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Od dwóch lat działa w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w którym zarządzała projektem Prove it PL!, w ramach którego współtworzyła część finansową innowacyjnego narzędzia do mierzenia oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej.

Emilia Jałoszyńska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Zarządzania o specjalizacji rachunkowość i zarządzanie finansami. Od lat zajmuje się kompleksową obsługą księgowo-podatkową. Posiada 10-letnią praktykę zawodową. Swoje doświadczenie zdobywała współpracując z różnymi podmiotami, w tym organizacjami non profit. Prowadziła księgi rachunkowe spółek, fundacji i stowarzyszeń, sporządzała roczne sprawozdania finansowe, rozliczała projekty współfinansowane z środków unijnych, współuczestniczyła w badaniu sprawozdań finansowych oraz audytach zewnętrznych projektów. Aktualnie aplikant na biegłego rewidenta i jednocześnie księgowa. Na bieżąco uzupełnia i udoskonala swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe. Prywatnie wolny czas spędza aktywnie, lubi nowe wyzwania. Nie wyobraża sobie życia bez książek, muzyki, kina, dobrej kuchni i podróży. Jej sposobem na relaks po ciężkim dniu jest szydełko i włóczka.

Rafał Górski

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Akademii Coachingu oraz Studium Menedżerskiego Mini MBA, mgr inż. informatyki. Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikowany doradca biznesowy Podmiotów Ekonomii Społecznej [Certyfikat Doradcy Biznesowego]. Specjalizuje się w dobrym zarządzaniu i wprowadzaniu zmian w każdych okolicznościach. W pracy menedżerskiej, coachingowej i szkoleniowej wykorzystuje idee, metody oraz narzędzia pochodzące z różnych światów, m.in. biznesu, organizacji społecznych, sportu, zakonów i wojska. Z działalnością organizacji społecznych jest związany od 1995 roku, m.in. jako prezes zarządu Instytutu Spraw Obywatelskich, aktywista kampanii „Tiry na tory” i autor rubryki „Refleksyjnie o zarządzaniu dobrami” na portalu ngo.pl. Współpracował z Youth Business Poland i Instytutem Innowacji. Udziela się społecznie w pracach Izby Coachingu . Jest partnerem zarządzającym firmy Coachownia. W czasie wolnym kształtuje swoje ciało, umysł i ducha, przygotowując się do „Selekcji”, gry terenowej opartej na testach do jednostek specjalnych, m.in. brytyjskiego SAS-u, polskiego GROM-u i amerykańskiego Delta Force.

Dawid Wawrzyniak

Posiada doświadczenie w pracy z członkami zarządów oraz wyższą kadrą zarządzającą, prowadząc coaching indywidualny, jak i grupowy m.in dla PricewaterhouseCoopers, Polkomtel, Orlen Upstrem, BGŻ, BZ WBK, Mondi, Abbott, RR Donnelley, Organic Farma Zdrowia, Pleneria, Materna Communications, Monday PR. Pracował z menedżerami takich firm jak: Aviva, IBM, Lovells, Franklin Covey, ING, Expander Prestige, Deutsche Bank, Torrex Chiesi, Pay-Back Group, Perfetti Van Melle Polska, Kancelaria Prawnicza Panfil. Ma doświadczenie jako konsultant w doskonaleniu procesów innowacyjnych oraz tworzeniu strategii przy pomocy Blue Ocean Strategy™. Posiada również doświadczenia w konsultingu strategicznym w Polsce i zagranicą. Brał udział w projektach doradczych m.in. dla PricewaterhouseCoopers, Abbott, Banku Ochrony Środowiska. Jako konsultant i coach brał udział w projekcie dla Giełdy Papierów Wartościowych, której celem było opracowanie metody badającej i określającej Kapitał Intelektualny spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje nie tylko do celów biznesowych, jest współzałożycielem i prezesem Fundacji PROCA. Mentor dla młodych przedsiębiorców, brał udział w społecznych projektach m.in: Szkoła Milionerów, Business is for you – coaching and mentoring first step to own company, Spadochron, Youth Business Poland, za co otrzymał osobiście podziękowania z rąk Księcia Karola.

Sylwia Kobayashi

Coach, doradca i fundraiser.  Posiada 20 - letnie doświadczenie w marketingu. Przez 10 lat zdobywała je w międzynarodowych korporacjach pracując w działach PR , komunikacji marketingowej.  Zebrała doświadczenia z komunikacji marketingowej na rynkach B2B i B2C, prowadząc kampanie wprowadzania nowych produktów rynkowych lub budowania i zmiany marki. Od blisko 10 lat związana z 3. sektorem.  Z satysfakcją i radością zbudowała sprawnie działający i dający fundacji różnorodne źródła dochodu fundraising, a co za tym idzie dużą grupę darczyńców w WWF Polska. Jej doświadczenie dotyczy zarówno pracy z darczyńcami indywidualnymi – w skali masowej,  jak też indywidualnej,  a także z darczyńcami korporacyjnymi.  Z radością dzieli się ze swoimi klientami doświadczeniem w budowaniu zespołu jako infrastruktury dla fundraisingu. Bardzo bliskie jest jej zarówno strategiczne długofalowe planowanie,  jak i detaliczne,  operacyjne przygotowanie każdego etapu projektu.  A najważniejszy staje się na koniec dialog z darczyńcą. Właścicielka Pracowni Coachingu i Fundraisingu ”Sentio”.

Szymon Sikorski

Prezes i strateg w firmie Publicon. Prezes bieżącej kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, w zarządzie stowarzyszenia od 2008. Członek Rady Etyki Public Relations. Założyciel i pomysłodawca cyklu konferencji Social Media Day, promującej rewolucję, jaka dokonuje się dzięki nowym mediom (socialmediaday.pl). Założyciel i prezes Stowarzyszenia OpenGov.pl, zajmującego się transparentnością komunikacji instytucji publicznych. Juror krajowych i międzynarodowych konkursów branżowych (Złote Spinacze, Bright Awards). Pomysłodawca i główny organizator cyklu PR Regionów. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie i wielu innych uczelni wyższych. Ekspert i trener w programie „Markowa Gmina”. Trener w projekcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Strategicznie dla rozwoju”. Pracował na rzecz największych marek i instytucji. Lider projektu nagrodzonego w 2012 roku Złotym Spinaczem w kategorii Lobbying & Public Affairs. Autor i współautor wielu publikacji branżowych.

Robert Kawałko

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu kolejno w dwóch firmach z branży IT, a następnie zdobywał doświadczenie jako fundraiser w organizacjach pozarządowych. Przez dwa lata kierował dużymi kampaniami typu direct mail. Od 2000 roku prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w PR, fundraisingu, szkoleniach i doradzaniu organizacjom. Jest założycielem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (PSF), którego był Prezesem Zarządu w latach 2006-2012. Obecnie jest wiceprezesem i szefem działu szkoleń PSF. Będąc od 2007 roku wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (ESF), z dniem 6 grudnia 2012r. objął stanowisko Prezesa Zarządu EFA. Współtworzył wiele kampanii fundraisingowych, wykładał na konferencjach m.in. w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, w Holandii, Japonii i na Węgrzech. Prowadził także zajęcia na kilku uczelniach (UJ, UPJP2, UEK i in.). Jest członkiem Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Jerzy Mika

Zajmuje się szkoleniami, zarządzaniem i doradztwem strategicznym dla NGO. Absolwent i pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego. Wicedyrektor Katolickiego Instytutu Zarządzania. Prezes Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia "TAK" w Opolu. Instruktor ZHR, współpracownik i doradca firm Maha Polska sp. z o.o. i WSOP sp. z o.o. Trener zarządzania i konsultant wielu organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, administracji samorządowej. Współpracownik Towarzystwa Doradczego Ryszard Stocki, audytor projektu NPI – audyt organizacyjny. Trener i konsultant programu naprzemiennego kształcenia inżynierów Silesianum Professional. Coach w systemie kształcenia ICAM. Właściciel firmy szkoleniowej. Od czerwca 2012 roku Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Agnieszka Krawczyk

Absolwentka prawa i podyplomowego studium prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach praktyk aplikacyjnych, pracy w organizacjach pozarządowych oraz przy obsłudze podmiotów gospodarczych i podmiotów ekonomii społecznej (przede wszystkim spółdzielni socjalnych). Brała udział w pracach nad projektem ustawy o firmie społecznej, była członkinią grupy ds. lobbingu i legislacji powołanej w ramach realizacji projektu „KŁOS”. Żywo zainteresowana zagadnieniami legislacji w zakresie ekonomii społecznej.

Becky Ann Gilbert

Urodziła się w 1969 r. w USA. Karierę zawodową rozpoczynała jako konsultantka ds. PR – najpierw w amerykańskim Ministerstwie Kultury, następnie w Smithsonian Institution w Waszyngtonie. Od 1996 r. mieszka w Niemczech. Podczas studiów z zakresu komunikacji społecznej i biznesowej pracowała jako freelancer dla Deutsche Welle - Amerykańskiej Akademii i Uniwersytetu Sztuki w Berlinie. Od 2001 r. tworzyła i zarządzała działem fundraisingu w Deutsche Museum w Monachium. Była odpowiedzialna zarówno za pozyskiwanie darowizn, sponsorów i sympatyków dla dużych projektów, takich jak „100 lat Deutsches Museum”, „Wystawa klimatu” i „Świat dziecka”, jak i za ogólne działania muzeum. Od 2003 do 2007 r. kierowała działem komunikacji Domu Kultur Świata w Berlinie. Od września 2007 r. jest dyrektorem rozwoju w Europejskiej Szkole Zarządzania i Technologii. Od 2001 r. członkini DFRV. W 2005 r. założyła Sekcję Fundraisingu Na Rzecz Kultury i Sztuki. W zarządzie DFRV od 2006 r.

Jochen Schiel

Od 2006 roku niezależny konsultant specjalizujący się w małych organizacjach non-profit. Wcześniej (1995-2006) zdobywał doświadczenie w obszarze operacyjnego fundraisingu (budowanie strategii fundraisingowych, tworzenie fundacji, fundusze), a także jako Dyrektor Zarządzający Pan y Arte (Dietmar Schönherr). Absolwent Akademii Fundraisingu, wykładowca od 2009 r.