ankieta

Potrzeby organizacji społeczeństwa obywatelskiego [ankieta]

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaprasza do wypełnienia ankiety, która służy rozpoznaniu potrzeb w zakresie wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych na terenie województwa łódzkiego. Wyniki ankiety pomogą zaplanować działania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, które obejmują tzw. capacity building, czyli budowanie zdolności organizacyjnych NGO/PES do efektywnego wykorzystywania posiadanych i dostępnych zewnętrznie zasobów ludzkich, materiałowych, finansowych w celu realizacji zadań, do których zostały powołane. Planowane w ramach …

Czytaj dalejPotrzeby organizacji społeczeństwa obywatelskiego [ankieta]

Rekomendacje ekologiczne. Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Największe wyzwania, jakim muszą stawić czoło organizatorzy wydarzeń sportowych, to naturalnie troska o wysoki poziom konkurencji sportowej oraz sprawny przebieg przygotowań i samej imprezy. Współczesna lista oczekiwań związanych z wydarzeniami sportowymi jest zdecydowanie szersza, a niniejsza publikacja ma za zadanie zachęcać organizatorów do ograniczania wpływu ich wydarzeń na środowisko. Wiele z proponowanych działań nie jest kosztownych lub nawet nie wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Przygotowując tę publikację, autorzy mieli na uwadze, …

Czytaj dalejJak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Ustawa o ekonomii społecznej. Komentarz

Komentarz do ustawy o ekonomii społecznej

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej po raz pierwszy reguluje, dotychczas nie unormowany w polskim prawodawstwie, obszar ekonomii społecznej. Fundamentem ekonomii społecznej jest wrażliwość na potrzeby osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki rozwiązaniom zawartym w tej ustawie uzyskują one wsparcie, oraz szansę na samodzielność, przywrócenie poczucia godności i rozwój własnego potencjału. Ramy prawne określone w ustawie o ekonomii społecznej są również punktem odniesienia …

Czytaj dalejKomentarz do ustawy o ekonomii społecznej

e-Urząd Skarbowy

Już dostępny e-Urząd Skarbowy

e-Urząd Skarbowy (e-US) to usługa, która została udostępniona organizacjom pozarządowym. Ministerstwo Finansów przygotowało komunikat o zasadach korzystania z e-US i możliwościach jakie stwarza on fundacjom i stowarzyszeniom. Zapoznaj się z komunikatem Ministerstwa Finansów Dzięki kontu organizacji w e-US organizacja może już szybko i wygodnie: Organizacja może w prosty sposób upoważnić do swojego konta w e-US osobę fizyczną, która posiada PESEL. W tym celu składa wniosek o udostępnienie konta, do naczelnika urzędu skarbowego, …

Czytaj dalejJuż dostępny e-Urząd Skarbowy

Program "Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej" na lata 2022-2025

Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 – II nabór [spotkania]

Od 27 czerwca 2023 r. do 17 lipca 2023 r. trwa nabór wniosków w programie „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. W ramach konkursu można pozyskać maksymalnie 190.000 zł na wydatki inwestycyjne wspierające rozwój organizacji pozarządowej. Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 Podstawowe informacje: Więcej informacji znajdziesz na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej. Zapraszamy na spotkania informacyjno-doradcze W związku …

Czytaj dalejProgram „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 – II nabór [spotkania]

paragraf

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego

16 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego 16 maja 2022 r. Przepisy weszły w życie tego samego dnia, jednak zakładają odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 r. Przedłużone kadencje zarządów Nowe przepisy oznaczają koniec przedłużonej kadencji zarządu. Organizacje pozarządowe miały możliwość przedłużenia kadencji zarządu, komisji rewizyjnej …

Czytaj dalejKoniec stanu zagrożenia epidemicznego

Konkurs es przedsiębiorstwo społeczne roku im. Jacka Kuronia

Nabór do 12. edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

Do 24 lipca 2023 r. podmioty ekonomii społecznej mogą zgłaszać swoje kandydatury w 12. edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych. Kto może wystartować w Konkursie? UWAGA: nie jest wystarczający zapis w statucie organizacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej UWAGA: do udziału w Konkursie nie będą przyjmowane podmioty prowadzące wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego UWAGA: w Konkursie …

Czytaj dalejNabór do 12. edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

Program „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025

Rusza program Przedsiębiorstwo Społeczne Plus! [spotkania]

Od dnia 14.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. do godz. 12:00 trwa nabór wniosków w konkursie „Przedsiębiorstwo Społeczne Plus”. Program „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025 Podstawowe informacje: Więcej informacji na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej. Zapoznaj się z wzorem wniosku. Zapraszamy na spotkania informacyjno-doradcze W związku z tym, że zaproponowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program jest nowym źródłem finansowania działań organizacji pozarządowych – zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-doradczych, …

Czytaj dalejRusza program Przedsiębiorstwo Społeczne Plus! [spotkania]

Krzysztof Parol

Krzysztof Parol z Brązowym Krzyżem Zasługi

13 czerwca 2023 r., podczas Gali z okazji IV Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy, Brązowym Krzyżem Zasługi został odznaczony Krzysztof Parol, menadżer Spółdzielni Socjalnej Piątkowska z Głowna. Odznaczenia zostały nadane za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości. Mogliśmy się do tego przyczynić, przygotowując rekomendację dla pana Krzysztofa Parola. Poniżej przytaczamy jej treść: Jako podmiot prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawiamy rekomendację dla Krzysztofa …

Czytaj dalejKrzysztof Parol z Brązowym Krzyżem Zasługi

WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE MIEJSC PRACY – ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OD 2024 R.

Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy – zasady obowiązujące od 2024 r.

Od początku 2024 r. będą obowiązywać nowe zasady korzystania ze środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwach społecznych (tj. fundacjach, stowarzyszeniach, spółdzielniach socjalnych, spółkach z o.o. not for profit i innych). Poniżej przygotowaliśmy przegląd najważniejszych zmian i założeń. Przebieg naboru Nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej obejmuje: W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby …

Czytaj dalejWsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy – zasady obowiązujące od 2024 r.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną