Lista biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania

Zakończył się już okres na odwołania od oceny merytorycznej złożonych biznesplanów w ramach III naboru do projektu. Poniżej prezentujemy ostateczną listę rankingową osób, których biznesplany zostały zatwierdzone do dofinansowania. Jednocześnie zawiadamiamy, że termin na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG to 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania. Numer identyfikacyjny biznesplanu Ocena merytoryczna biznesplanuEkspert 1 Ocena merytoryczna biznesplanuEkspert 2 OgólnaPunktacja(liczby całkowite) Informacja …

Czytaj dalejLista biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania

Kolacja biznesowa w Rawie Mazowieckiej

18 maja w gościnnych progach sali weselnej Rezydent, w Rawie Mazowieckiej odbyła się kolejna kolacja biznesowa współorganizowana przez Instytut Spraw Obywatelskich. Wydarzenie poprowadziła Teresa Sekuter z Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, która dbała o miłą i swobodną atmosferę spotkania. W kolacji udział wzięli rawscy przedsiębiorcy, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy z dyr. Bożeną Woźniak na czele. Wydarzenie swoją obecnością uświetnił Piotr Irla – Burmistrz Rawy Mazowieckiej. Uczestnicy zapoznali …

Czytaj dalejKolacja biznesowa w Rawie Mazowieckiej

Akademia Instytut Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy

Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – jednoosobowe działalności gospodarcze

Dzisiaj dla grupy uczestników III naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” mamy dosyć istotną informację. Poniżej publikujemy pełne zestawienie oceny merytorycznej biznesplanów. Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali pozytywny wynik. Tych, którym się nie udało informujemy, że zgodnie z zapisem regulaminowym (par. 5 ust. 11 i nast. regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego naszego projektu) przysługuje …

Czytaj dalejWyniki oceny merytorycznej biznesplanów – jednoosobowe działalności gospodarcze

Ostateczna lista oceny formalnej biznesplanów

Ogłaszamy, że dokonaliśmy ponownej oceny formalnej złożonych biznesplanów w ramach III naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Wszystkie osoby wezwane do uzupełnienia braków formalnych dokonały tego w przewidzianym regulaminem terminie. Teraz czas na ekspertów niezależnych, którzy przystąpią do oceny merytorycznej. Na podstawie oceny merytorycznej będziemy kwalifikować do dofinansowania. Za wszystkich naszych uczestników trzymamy mocno kciuki. Numer identyfikacyjny biznesplanu Ocena formalna 1/III/2022 pozytywna …

Czytaj dalejOstateczna lista oceny formalnej biznesplanów

Wyniki oceny formalnej biznesplanów

Dokonaliśmy już oceny formalnej biznesplanów, które zostały złożone w ramach trzeciego naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Poniżej zamieszczamy pełne zestawienie wyników. Osoby, które zostały wezwane do poprawy błędów formalnych zapraszamy do naszego biura w celu ich poprawy w przeciągu najbliższych trzech dni roboczych. Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali pozytywny wynik oceny formalnej. Następnym etapem będzie przekazanie biznesplanów do oceny …

Czytaj dalejWyniki oceny formalnej biznesplanów

Wyniki procesu rekrutacyjnego

Poniżej, w tabeli prezentujemy ostateczne wyniki procesu rekrutacyjnego do projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowa punktacja została przyznana zgodnie z zapisami par. 4 ust. 2 regulaminu rekrutacji do projektu. Wszystkim gratulujemy wyniku. Jednocześnie przypominamy, że najbliższy tydzień to czas na uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność tj. doniesienie do Biura Projektu zaświadczenia z ZUS, kserokopii świadectwa pracy/ostatniej umowy cywilnoprawnej, potwierdzenia …

Czytaj dalejWyniki procesu rekrutacyjnego

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

Zawiadamiamy, że dokonaliśmy oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach III naboru do projektu. Poniżej zamieszczamy pełne zestawienie wyników. Numer identyfikacyjny formularzy Ocena merytoryczna – punktacja 9/III/2022  46  pkt/ocena pozytywna 1/III/2022  43  pkt/ocena pozytywna 3/III/2022  43 pkt/ocena pozytywna 4/III/2022  43 pkt/ocena pozytywna 7/III/2022  32 pkt/ocena pozytywna 5/III/2022  26 pkt/ocena pozytywna 2/III/2022  21 pkt/ocena negatywna Zobacz pełne zestawienie wyników Jednocześnie …

Czytaj dalejOcena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

Akademia Instytut Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy

Powtórna ocena formalna formularzy rekrutacyjnych

Zawiadamiamy, że dokonaliśmy już powtórnej oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych, które zawierały braki. Pełne zestawienie prezentujemy poniżej. Zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji do projektu od powtórnej oceny formalnej odwołanie nie przysługuje. Numer identyfikacyjny formularza Ocena formalna 2/III/2022 pozytywna 8/III/2022 negatywna 10/III/2022 negatywna Zobacz zestawienie powtórnej oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych. Zobacz pełne zestawienie oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych. Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich …

Czytaj dalejPowtórna ocena formalna formularzy rekrutacyjnych

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/POWR/2022/RR

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług w zakresie doradztwa zawodowego, dla uczestników projektu – osób fizycznych do 29 roku życia, mającego na celu identyfikację potrzeb oraz weryfikację predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej. Oferent proszony jest o wskazanie ceny brutto za przeprowadzenie jednej godziny doradztwa zawodowego. Zapoznaj się z treścią rozeznania Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

lupy

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/POWR/2022/RR 

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za wykonanie usługi w zakresie zakwaterowania wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej, cateringu/wyżywienia podczas szkoleń w ramach projektu: „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapoznaj się z treścią rozeznania Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.