Trzeba dużo pracować. Innej drogi do sukcesu nie ma

Dzięki projektowi pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” na mapie Łodzi i regionu pojawiły się 32 nowe biznesy m.in. z branż: odzieżowej, kosmetycznej, reklamowej, informatycznej, sprzątającej, animacyjnej, architektonicznej i budowlanej. Młodym właścicielom wymarzonych firm przyszło rozwijać skrzydła w okresie pandemii, wymagającej sytuacji ekonomiczno – gospodarczej czy konfliktu rosyjsko – ukraińskiego. O trudnych początkach i swoim udziale w projekcie rozmawiamy z jednym z jego uczestników, Mateuszem Osetkiem …

Czytaj dalejTrzeba dużo pracować. Innej drogi do sukcesu nie ma

zmiana prawa

Ustawa o fundacjach rodzinnych już obowiązuje

22 maja 2023 r. był weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej. Ustawa reguluje organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej wraz z prawami i obowiązkami fundatora i beneficjenta. Fundacja rodzinna – co to takiego? Fundacją rodzinną jest osoba prawna, która została utworzona w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Jednym z zadań leżących w gestii fundatora fundacji rodzinnej jest określenie w statucie celu jej …

Czytaj dalejUstawa o fundacjach rodzinnych już obowiązuje

zmiana prawa

Co wynika z uchylenia art. 15h specustawy covidowej?

Ogłoszenie ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852) niesie ze sobą bardzo istotne konsekwencje. Sprawcą całego zamieszania jest jej art. 10, który przewiduje uchylenie art. 15h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. …

Czytaj dalejCo wynika z uchylenia art. 15h specustawy covidowej?

zmiana prawa

Elektronizacja sprawozdań fundacji

Nowy rok to także nowe zmiany w przepisach. Chcieliśmy zwrócić waszą uwagę na zmiany dotyczące fundacji, które już od 1 stycznia 2023 r. weszły w życie. Sprawozdanie merytoryczne fundacji w formie elektronicznej Zgodnie z ustawą o fundacjach, co roku podmioty te są zobowiązane przygotowywać sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły do właściwego ministra. Od 1 stycznia br. obowiązuje tylko elektroniczna forma składania sprawozdań oraz jednolity wzór tego dokumentu. Zmiany dotyczą sprawozdań składanych …

Czytaj dalejElektronizacja sprawozdań fundacji

zmiana prawa

Pożegnanie z Art. 15h specustawy covidowej

1 czerwca 2023 r. przestanie obowiązywać przepis na podstawie którego dokumenty potwierdzające niepełnosprawność zachowywały ważność mimo upływu okresu na jaki zostały wydane. Rzecz tyczy się art. 15h tzw. specustawy covidowej z 2 marca 2020 r. ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). Jak czytamy w przepisie – orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których data ważności upłynęła w ciągu 90 dni przed dniem …

Czytaj dalejPożegnanie z Art. 15h specustawy covidowej

Akademia Instytut Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy

Ocena merytoryczna wniosków o wsparcie pomostowe

Zawiadamiamy, że dokonaliśmy już oceny merytorycznej wniosków o wsparcie pomostowe złożonych w ramach V naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną. Gratulujemy!! Numer identyfikacyjny wniosku Ocena merytoryczna 15/2022 pozytywna/ wskazanie do dofinansowania 16/2022 pozytywna/ wskazanie do dofinansowania 17/2022 pozytywna/ wskazanie do dofinansowania 18/2022 pozytywna/ wskazanie do dofinansowania 19/2022 pozytywna/ wskazanie do dofinansowania 20/2022 pozytywna/ wskazanie do dofinansowania …

Czytaj dalejOcena merytoryczna wniosków o wsparcie pomostowe

Ocena formalna wniosków o wsparcie pomostowe

Zawiadamiamy, że dokonaliśmy już oceny formalnej wniosków o wsparcie pomostowe złożonych w ramach V naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Gratulujemy!! Numer identyfikacyjny wniosku Ocena formalna 15/2022 pozytywna 16/2022 pozytywna 17/2022 pozytywna 18/2022 pozytywna 19/2022 pozytywna 20/2022 pozytywna 21/2022 pozytywna Zobacz pełne zestawienie oceny formalnej biznesplanów złożonych w ramach V naboru do projektuProjekt …

Czytaj dalejOcena formalna wniosków o wsparcie pomostowe

Akademia Instytut Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy

Lista biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania

Poniżej prezentujemy ostateczną listę rankingową biznesplanów, złożonych przez uczestników V naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”, które zostały ocenione pod względem merytorycznym. Do dofinansowania zostało skierowanych 6 biznesplanów. Dwa biznesplany z najniższą punktacją znalazły się na liście rezerwowej. Jednocześnie zawiadamiamy, że termin na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG to 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania. Numer identyfikacyjny …

Czytaj dalejLista biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania

Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy. Na obrazku kalkulator, pieniądze banknoty i monety oraz długopis

Wyniki oceny formalnej biznesplanów

Dokonaliśmy już oceny formalnej biznesplanów, które zostały złożone w ramach czwartego naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Poniżej zamieszczamy pełne zestawienie wyników. Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali pozytywny wynik oceny formalnej. Następnym etapem będzie przekazanie biznesplanów do oceny merytorycznej, która zostanie dokonana przez niezależnych, zewnętrznych ekspertów. Trzymamy za wszystkich kciuki. Numer identyfikacyjny biznesplanu Ocena formalna 1/V/2022 pozytywna 2/V/2022 pozytywna …

Czytaj dalejWyniki oceny formalnej biznesplanów

Akademia Instytut Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy

Lista rankingowa po procesie rekrutacyjnym

Poniżej, w tabeli prezentujemy ostateczne wyniki procesu rekrutacyjnego V naboru do projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowa punktacja została przyznana zgodnie z zapisami par. 4 ust. 2 regulaminu rekrutacji do projektu. Wszystkim gratulujemy pozytywnego wyniku. Jednocześnie przypominamy, że najbliższy tydzień to czas na uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność tj. doniesienie do Biura Projektu zaświadczenia z ZUS, kserokopii świadectwa pracy/ostatniej umowy …

Czytaj dalejLista rankingowa po procesie rekrutacyjnym

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną