Kwartalnik „Trzeci Sektor”

Kwartalnik „3 Sektor” odnosi się do najbardziej aktualnych zagadnień. Kolejne numery będą zawierały teksty przedstawicieli świata nauki i praktyków trzeciego sektora dotyczące ważnych kwestii i problemów w sferze działania organizacji obywatelskich. Każdy numer będzie zawierał tekst dotyczący aktualnych i budzących wątpliwości w zakresie wykładni przepisów w obszarze działania organizacji pozarządowych. Stałym elementem będzie ponadto Kalendarium zmian prawnych.

„Kwartalnik Trzeci Sektor” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest prezentowanie najnowszej wiedzy na temat stanu i perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. Pismo jest również forum dyskusji i wymiany poglądów dotyczących problematyki organizacji społecznych. Jest doskonałym źródłem argumentów – opartych na wiedzy i wynikach badań – do wykorzystania w debatach, tworzeniu nowych rozwiązań lub ocenie istniejących systemów, polityk i regulacji.

Wydawcami „Kwartalnika Trzeci Sektor” są: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Czytaj Kwartalnik Trzeci Sektor

(dostęp bezpłatny do artykułów, rejestracja nie jest wymagana)

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.