Opinia prawna nt. projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu

Na zlecenie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych radca prawny Bartosz Wilk przygotował opinię prawną na temat projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Opinia koncentruje się na wpływie jaki zaproponowane zmiany mogą wywrzeć na organizacje pozarządowe.

Wybrane zagadnienia poruszone w opinii:

  • zmiany podatkowe nie odnoszą się do działalności trzeciego sektora, jednakże niektóre z nich mogą oddziaływać na praktykę przekazywania na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • projekt zawiera regulacje, stanowiące tzw. zachęty podatkowe dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę – przepisy skonstruowana jednak w ten sposób, że nie wszystkie NGO działające w tych sferach będą mogły z nich skorzystać (opinia proponuje dopracowanie tych rozwiązań);
  • zmiana sposobu określania wzorów formularzy podatkowych, której skutkiem będzie zmniejszenie możliwości wpływania przez obywateli, w tym organizacji społecznych, na ich kształt (w procesie konsultacji).

Zapoznaj się z opinią

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.