Dobre praktyki w funkcjonowaniu OWES

Dobre praktyki w funkcjonowaniu OWES

W niniejszej publikacji znajdują się informacje na temat przykładowych działań, które podjęły ośrodki wsparcia ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne, aby zapewnić sprawne i skuteczne funkcjonowanie. Pokazujemy także problemy z jakimi się zmagają i przedstawiamy podjęte przez nich rozwiązania. Z niej dowiecie się również, jak kompleksowe wsparcie świadczą OWES, wzmacniając sektor ekonomii społecznej w lokalnych społecznościach. W publikacji znajdują się przykłady dwóch przedsiębiorstw społecznych wspieranych przez Centrum …

Czytaj dalejDobre praktyki w funkcjonowaniu OWES

„Ufamy, ale… Polki i Polacy o organizacjach pozarządowych”

Raport „Ufamy, ale… Polki i Polacy o organizacjach pozarządowych”

Warto badać wizerunek organizacji pozarządowych i podjąć refleksję nad tym, jak postrzegają je Polki i Polacy. O ile w przypadku firmy dobry wizerunek może przełożyć się na sprzedaż produktów lub usług, o tyle percepcja NGO może wpływać na poziom zaangażowania społecznego w ich działania. Organizacje pozarządowe od lat narzekają na brak osób gotowych bezinteresownie włączać się w ich aktywność. Dla wielu NGO poważną bolączką jest brak niezależnego, poza …

Czytaj dalejRaport „Ufamy, ale… Polki i Polacy o organizacjach pozarządowych”

przewodnik po funduszach unijnych 2021-2027

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 – przewodnik

Obecnie w kontekście pozyskiwania środków unijnych znajdujemy się w dość ciekawym momencie, w tzw. okresie przejściowym. Formalnie jesteśmy na początku nowego okresu finansowania (2021-2027). Część nowych programów unijnych została już zatwierdzona, część zatwierdzeń jeszcze się finalizuje, w większości przypadków znane są już harmonogramy konkursów planowanych na rok 2023. Pierwsze konkursy w ramach programów krajowych ruszyły, większość konkursów krajowych i regionalnych ruszy lada moment. Z niecierpliwością …

Czytaj dalejFundusze Europejskie na lata 2021-2027 – przewodnik

w lewym górnym rogu książka, poniżej zeszyt i długopis

Status przedsiębiorstwa społecznego na bazie ustawy o ekonomii społecznej

30 października 2022 r. weszła w życie ustawa o ekonomii społecznej. Od tego dnia niemal wszystkie organizacje pozarządowe – w tym fundacje i stowarzyszenia – z mocy ustawy będą podmiotami ekonomii społecznej. Sam akt jest pierwszym w Polsce aktem rangi ustawowej kompleksowo regulującym zagadnienia ekonomii społecznej. Zapoznaj się z ustawą o ekonomii społecznej Podmiot ekonomii społecznej (PES) a przedsiębiorstwo społeczne (PS) Pierwszym z ważnych pojęć jest definicja …

Czytaj dalejStatus przedsiębiorstwa społecznego na bazie ustawy o ekonomii społecznej

NGO dla opornych. 100 odpowiedzi, które musisz poznać

NGO dla opornych. 100 odpowiedzi, które musisz poznać

Publikacja skupia się i omawia najważniejsze treści stanowiące bazę i esencję III sektora. Każdy z autorów miał za zadanie pisać tak, jakbyście niczego o organizacjach pozarządowych i o danym zagadnieniu nie wiedzieli. Chcemy tę drogę podzielić na trzy etapy. Pierwszy etap to „Gotowi do startu”. Chodzi o decyzję dotyczącą, chociażby tego, w jakiej formie i strukturze chcecie działać– czy jako stowarzyszenie, czy fundacja, czy podmiot ekonomii społecznej. Objaśniamy, jak te struktury działają, jakie sąich …

Czytaj dalejNGO dla opornych. 100 odpowiedzi, które musisz poznać

Grafika przedstawia obrazkową prezentację Modelu budowania dialogu

Model budowania dialogu krok po kroku

„Model budowania dialogu krok po kroku” to sprawdzony już z powodzeniem w praktycznych działaniach projektu „Jak rozmawiać?” przewodnik dla wszystkich, którzy chcą rozmawiać ze swoimi społecznościami na ważne dla niej tematy.Jeśli chcecie podjąć trud organizacji dobrych rozmów, model Wam to ułatwi. Zapoznaj się z modelem

Vademecum Zamówień Społecznych

Vademecum Zamówień Społecznych

Organizacje i przedsiębiorstwa społeczne skutecznie realizują zadania zlecane przez samorządy i inne podmioty publiczne. Mają potencjał aby robić to w jeszcze szerszym zakresie. Szansą na to są klauzule społeczne. Proponujemy samorządom wdrożenie modelowych, systemowych rozwiązań, które będą sprzyjały podmiotom ekonomii społecznej w ubieganiu się o zamówienia publiczne w gminie. Aby tego dokonać, warto zrobić trzy ważne kroki prowadzące do zrozumienia idei zlecania zadań przedsiębiorstwom społecznym. Zapoznaj się …

Czytaj dalejVademecum Zamówień Społecznych

Przewodnik odpowiedzialnego przedstawiania ubóstwa w mediach

Przewodnik odpowiedzialnego przedstawiania ubóstwa w mediach

Przewodnik jest skierowany do dziennikarzy i pracowników mediów tradycyjnych oraz do osób prowadzących opiniotwórcze media społecznościowe. Ma za zadanie pokazać sposób, w jaki zdarza się mediom opisywać ubóstwo i osoby jego doświadczające i co można pod tym względem poprawić. Pokazuje „zakazane” wyrażenia i otwiera nowe pola do namysłu. Autorzy przewodnika konsultowali się z osobami doświadczającymi ubóstwa, jakie słowa, zwroty i metody opisu są dla nich nieakceptowalne, a jakie jak najbardziej dopuszczalne. To właśnie …

Czytaj dalejPrzewodnik odpowiedzialnego przedstawiania ubóstwa w mediach

Jak zapewnić dostępność przy realizacji zadań publicznych?

Jak zapewnić dostępność przy realizacji zadań publicznych?

W 2019 roku została uchwalona Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UZD).Celem wprowadzenia ustawy jest stopniowa poprawa dostępności, dzięki której osoby ze szczególnymi potrzebami w sposób możliwie samodzielny i komfortowy będą mogły korzystać z budynków i usług publicznych. Równy dostęp do wszystkich usług jest prawem wszystkich osób, gwarantującym niezależność życia. Realizacja ustawy ma poprawićwarunki życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację ze względu …

Czytaj dalejJak zapewnić dostępność przy realizacji zadań publicznych?

e zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne

Nowe funkcjonalności Platformy e-Zamówienia

Od wielu lat trwa proces elektronizacji zamówień publicznych w Polsce. W 2018 został wprowadzony miniPortal – ogólnodostępne narzędzie do składania ofert i elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielanie zamówień publicznych. Jak się okazuje to narzędzie było rozwiązaniem tymczasowym, ponieważ zamawiający mogą już korzystać z Platformy e-Zamówienia, dzięki modułowi składania ofert i wniosków. Platforma zastąpi miniPortal. Z poziomu miniPortalu można jeszcze wszcząć postępowania do 31 grudnia 2022 roku. …

Czytaj dalejNowe funkcjonalności Platformy e-Zamówienia

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną