Centrum KLUCZ w liczbach

Zapoznaj się z podsumowaniem naszych działań

  • 12 lat doświadczenia
  • 234 utworzonych miejsc pracy
  • 72 organizacji pozarządowych, które powstały przy naszym wsparciu
  • 12579 godzin doradztwa specjalistycznego
  • 300 usług specjalistycznych (strony www, logotypy, materiały promocyjne)
  • 1657 godzin szkoleń
  • 54 zorganizowane wydarzenia
  • 230 partnerstw na rzecz ekonomii społecznej
  • 130 osoby objęte coachingiem
  • 1725 zadowolonych klientów

stan na 31.12.2022 r.


Logotypy: Fundusze Europejskie – Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Łódzkie, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną