Dokumenty

Dla regionu – projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ”

Dokumenty ogólne udziału w projekcie:

Dokumenty – I etap rekrutacji osób i podmiotów na tworzenie miejsc pracy:

Dokumenty – II etap rekrutacji osób i podmiotów na tworzenie miejsc pracy (udzielanie wsparcia finansowego)

Dokumenty dotyczące udzielenia wsparcia finansowego i pomostowego

Dokumenty dotyczące udzielenia wsparcia pomostowego przedłużonego

Dokumenty – mechanizm zakupowy

Dokumenty – Pakiet dla społecznych rakiet

Dokumenty – Pakiet dla społecznych przedsiębiorców

Dokumenty dotyczące szkoleń zawodowych dla pracowników i kadry PES i PS

Dla Łodzi – projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Dokumenty ogólne udziału w projekcie

Pakiet dla społecznych przedsiębiorców – edycja II

Coaching

Dla podmiotów z Łodzi i regionu – dokumenty dot. wpisania na listę przedsiębiorstw społecznych

Dla osób planujących utworzyć jednoosobową działalność gospodarczą – projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”


Logotypy: Fundusze Europejskie – Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Łódzkie, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną