Dokumenty

Dla regionu – projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ”

Dokumenty ogólne udziału w projekcie:

Zapoznaj się z Regulaminem ogólnym udziału w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” (pdf)

Pobierz formularz uczestnika projektu – dla osób indywidualnych (doc)

Pobierz formularz uczestnika projektu – dla instytucji i organizacji pozarządowych (doc)

Dokumenty – I etap rekrutacji osób i podmiotów na tworzenie miejsc pracy:

Regulamin rekrutacji (pdf),

Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych wraz z załącznikami (doc),

Formularz rekrutacyjny dla podmiotów wraz z załącznikami (doc),

Wzór karty oceny formalnej (pdf),

Wzór karty oceny merytorycznej – kandydaci osoby fizyczne (pdf),

Wzór karty oceny merytorycznej – kandydaci osoby prawne (pdf),

Listę PKD działalności wykluczonych z korzystania z dotacji (xls),

Wzór zaświadczenia z ZUS (doc).

Dla Łodzi – projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Zapoznaj się z Regulaminem ogólnym udziału w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (pdf)

Pobierz dokumenty związane z udzielaną pomocą de minimis – dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą (zip, doc)

Pobierz dokumenty związane z udzielaną pomocą de minimis – dla organizacji prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego (zip, doc)

Dla osób planujących utworzyć jednoosobową działalność gospodarczą – projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”


Logotypy: Fundusze Europejskie – Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Łódzkie, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.