Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich: dotacje na założenie własnej firmy

Dotacja krok po kroku

Edycja I

 • Nabór dokumentów rekrutacyjnych

  Termin na złożenie dokumentów rekrutacyjnych od 09.03.2021 do 26.03.2021

 • Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych

 • Rozmowa z Doradcą Zawodowym

 • Wyłonienie osób zakwalifikowanych do dalszego udziału w projekcie

 • Szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia firmy

 • Prace nad biznesplanem

 • Nabór biznesplanów oraz wniosków o wsparcie pomostowe

 • Komisja Oceny Biznesplanów

 • Podpisanie umowy o wsparcie finansowe i pomostowe

 • Zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG

 • Wypłata środków finansowych


Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.