Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich: dotacje na założenie własnej firmy

Dotacja krok po kroku

Edycja I

 • Nabór dokumentów rekrutacyjnych

 • Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych

 • Rozmowa z Doradcą Zawodowym

 • Wyłonienie osób zakwalifikowanych do dalszego udziału w projekcie

 • Szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia firmy

 • Prace nad biznesplanem

 • Nabór biznesplanów oraz wniosków o wsparcie pomostowe

 • Komisja Oceny Biznesplanów

 • Podpisanie umowy o wsparcie finansowe i pomostowe

 • Zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG

 • Wypłata środków finansowych


Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zestaw logotypów: Fundusze Europejskie – Program regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Łódzkie, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny