Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich: dotacje na założenie własnej firmy

O projekcie

Zdjęcie radosnego młodego mężczyzny na tle nieba – wygląda jakby leciał

Celem projektu jest wzrost wiedzy, umiejętności i postaw przedsiębiorczych 30 osób (18 kobiet i 12 mężczyzn), w tym uruchomienie przez 26 z nich działalności gospodarczej.

Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Okres realizacji projektu: 01.01.2021–31.05.2023

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie

Projekt realizowany jest przez Instytut Spraw Obywatelskich

Wartość projektu wynosi 1 615 605,12 zł w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 361 631,99 zł.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.


Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.