Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich: dotacje na założenie własnej firmy

O realizatorze

Logo Instytutu Spraw Obywatelskich

Jesteśmy zakorzenioną społecznie organizacją pozarządową. Od 2004 roku walczymy o dobro wspólne. Naszym celem są systemowe zmiany społeczne. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia.

Wprowadzamy zmiany społeczne poprzez łączenie działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie (np. Tiry na tory, Obywatele decydują, czy Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!) oraz działania rzecznicze i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animujemy zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami.

Od 2011 roku prowadzimy akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ, w ramach którego rozwijamy przedsiębiorczość społeczną, m.in. poprze tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Więcej na www.instytutsprawobywatelskich.pl.


Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.