Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich: dotacje na założenie własnej firmy

Wsparcie pomostowe – ogłaszamy nabór wniosków

Zawiadamiamy, że w ramach projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego dla uczestników III naboru będzie można składać w terminie 23-29.06.2022 r. Sposoby złożenia dokumentów: Osobiście – w siedzibie biura projektuBiuro czynne pon., śr. w godz. 10:00-18:00, wt., czw., pt. w godz. 8:00 – 16:00. Listownie – na adresInstytut Spraw Obywatelskich,ul. Pomorska 4091-408 Łódź Elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowanego Dla przyspieszenia procesu …

Czytaj dalejWsparcie pomostowe – ogłaszamy nabór wniosków

Trwa ostatni nabór dla chcących założyć własną firmę

Ostatni nabór do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” trwa do 23 czerwca. Zachęcamy serdecznie wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad założeniem własnej firmy do złożenia formularza rekrutacyjnego. To już ostatnia szansa na urzeczywistnienie marzeń o własnej działalności gospodarczej. Kto może się ubiegać o dotację? Osoby do 29 roku życia (nie ukończone 30 lat) zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego, które są: osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie …

Czytaj dalejTrwa ostatni nabór dla chcących założyć własną firmę

Akademia Instytut Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy

Lista biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania

Zakończył się już okres na odwołania od oceny merytorycznej złożonych biznesplanów w ramach III naboru do projektu. Poniżej prezentujemy ostateczną listę rankingową osób, których biznesplany zostały zatwierdzone do dofinansowania. Jednocześnie zawiadamiamy, że termin na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG to 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania. Numer identyfikacyjny biznesplanu Ocena merytoryczna biznesplanuEkspert 1 Ocena merytoryczna biznesplanuEkspert 2 OgólnaPunktacja(liczby całkowite) Informacja …

Czytaj dalejLista biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania

Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy. Na obrazku słoik z monetami, z którego wyrasta roślinka

Ostatnia szansa na dotację na własną firmę

Informujemy, że od 6 czerwca 2022 r. rozpoczniemy ostatni nabór uczestników do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. W ramach udziału w projekcie będzie można się starać o bezzwrotną dotację na utworzenie własnej działalności gospodarczej. Nabór potrwa do 23 czerwca. Kto może się ubiegać o dotację? Osoby do 29 roku życia (nie ukończone 30 lat) zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego, które są: osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi …

Czytaj dalejOstatnia szansa na dotację na własną firmę

Akademia Instytut Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy

Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – jednoosobowe działalności gospodarcze

Dzisiaj dla grupy uczestników III naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” mamy dosyć istotną informację. Poniżej publikujemy pełne zestawienie oceny merytorycznej biznesplanów. Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali pozytywny wynik. Tych, którym się nie udało informujemy, że zgodnie z zapisem regulaminowym (par. 5 ust. 11 i nast. regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego naszego projektu) przysługuje …

Czytaj dalejWyniki oceny merytorycznej biznesplanów – jednoosobowe działalności gospodarcze

Ostateczna lista oceny formalnej biznesplanów

Ogłaszamy, że dokonaliśmy ponownej oceny formalnej złożonych biznesplanów w ramach III naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Wszystkie osoby wezwane do uzupełnienia braków formalnych dokonały tego w przewidzianym regulaminem terminie. Teraz czas na ekspertów niezależnych, którzy przystąpią do oceny merytorycznej. Na podstawie oceny merytorycznej będziemy kwalifikować do dofinansowania. Za wszystkich naszych uczestników trzymamy mocno kciuki. Numer identyfikacyjny biznesplanu Ocena formalna 1/III/2022 pozytywna …

Czytaj dalejOstateczna lista oceny formalnej biznesplanów

Wyniki oceny formalnej biznesplanów

Dokonaliśmy już oceny formalnej biznesplanów, które zostały złożone w ramach trzeciego naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Poniżej zamieszczamy pełne zestawienie wyników. Osoby, które zostały wezwane do poprawy błędów formalnych zapraszamy do naszego biura w celu ich poprawy w przeciągu najbliższych trzech dni roboczych. Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali pozytywny wynik oceny formalnej. Następnym etapem będzie przekazanie biznesplanów do oceny …

Czytaj dalejWyniki oceny formalnej biznesplanów

Wyniki procesu rekrutacyjnego

Poniżej, w tabeli prezentujemy ostateczne wyniki procesu rekrutacyjnego do projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowa punktacja została przyznana zgodnie z zapisami par. 4 ust. 2 regulaminu rekrutacji do projektu. Wszystkim gratulujemy wyniku. Jednocześnie przypominamy, że najbliższy tydzień to czas na uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność tj. doniesienie do Biura Projektu zaświadczenia z ZUS, kserokopii świadectwa pracy/ostatniej umowy cywilnoprawnej, potwierdzenia …

Czytaj dalejWyniki procesu rekrutacyjnego

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

Zawiadamiamy, że dokonaliśmy oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach III naboru do projektu. Poniżej zamieszczamy pełne zestawienie wyników. Numer identyfikacyjny formularzy Ocena merytoryczna – punktacja 9/III/2022  46  pkt/ocena pozytywna 1/III/2022  43  pkt/ocena pozytywna 3/III/2022  43 pkt/ocena pozytywna 4/III/2022  43 pkt/ocena pozytywna 7/III/2022  32 pkt/ocena pozytywna 5/III/2022  26 pkt/ocena pozytywna 2/III/2022  21 pkt/ocena negatywna Zobacz pełne zestawienie wyników Jednocześnie …

Czytaj dalejOcena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

Akademia Instytut Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy

Powtórna ocena formalna formularzy rekrutacyjnych

Zawiadamiamy, że dokonaliśmy już powtórnej oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych, które zawierały braki. Pełne zestawienie prezentujemy poniżej. Zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji do projektu od powtórnej oceny formalnej odwołanie nie przysługuje. Numer identyfikacyjny formularza Ocena formalna 2/III/2022 pozytywna 8/III/2022 negatywna 10/III/2022 negatywna Zobacz zestawienie powtórnej oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych. Zobacz pełne zestawienie oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych. Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich …

Czytaj dalejPowtórna ocena formalna formularzy rekrutacyjnych

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.