Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich: dotacje na założenie własnej firmy

Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy. Na obrazku słoik z monetami, z którego wyrasta roślinka

Lista biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania

Poniżej prezentujemy ostateczną listę rankingową biznesplanów, złożonych przez uczestników IV naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”, które zostały zatwierdzone do dofinansowania. Jednocześnie zawiadamiamy, że termin na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG to 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania. Numer identyfikacyjny biznesplanu Ocena merytoryczna biznesplanuEkspert 1 Ocena merytoryczna biznesplanuEkspert 2 OgólnaPunktacja(liczby całkowite)* Informacja o zatwierdzeniu …

Czytaj dalejLista biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania

Akademia Instytut Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy

Wyniki oceny formalnej biznesplanów

Dokonaliśmy już oceny formalnej biznesplanów, które zostały złożone w ramach czwartego naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Poniżej zamieszczamy pełne zestawienie wyników. Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali pozytywny wynik oceny formalnej. Następnym etapem będzie przekazanie biznesplanów do oceny merytorycznej, która zostanie dokonana przez niezależnych, zewnętrznych ekspertów. Trzymamy za wszystkich kciuki. Numer identyfikacyjny biznesplanu Ocena formalna 1/IV/2022 pozytywna 2/IV/2022 pozytywna …

Czytaj dalejWyniki oceny formalnej biznesplanów

Wyniki procesu rekrutacyjnego

Poniżej, w tabeli prezentujemy ostateczne wyniki procesu rekrutacyjnego IV naboru do projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowa punktacja została przyznana zgodnie z zapisami par. 4 ust. 2 regulaminu rekrutacji do projektu. Wszystkim gratulujemy pozytywnego wyniku. Jednocześnie przypominamy, że najbliższy tydzień to czas na uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność tj. doniesienie do Biura Projektu zaświadczenia z ZUS, kserokopii świadectwa pracy/ostatniej …

Czytaj dalejWyniki procesu rekrutacyjnego

Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy. Na obrazku słoik z monetami, z którego wyrasta roślinka

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

Zawiadamiamy, że dokonaliśmy oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach III naboru do projektu. Poniżej zamieszczamy pełne zestawienie wyników. Numer identyfikacyjny formularza Ocena merytoryczna – punktacja  3/IV/2022   47 pkt/ocena pozytywna  2/IV/2022   45 pkt/ocena pozytywna  6/IV/2022   45 pkt/ocena pozytywna  1/IV/2022   42 pkt/ocena pozytywna  5/IV/2022   41 pkt/ocena pozytywna  4/IV/2022   40 pkt/ocena pozytywna Zobacz pełne zestawienie wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych. Projekt …

Czytaj dalejOcena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

lupa

ROZEZNANIE RYNKU nr 11/POWR/2022/RR

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za wykonanie niżej opisanej usługi.Przedmiotem rozeznania rynku są usługi w zakresie udostępnienia sali szkoleniowej, cateringu/wyżywienia podczas szkoleń w ramach projektu: „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.01.02.01-10-0013/20. Zapoznaj się z treścią rozeznania. Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

Akademia Instytut Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych

Zawiadamiamy, że dokonaliśmy już oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych w ramach IV naboru. Wyniki prezentujemy poniżej. Numer identyfikacyjny formularza Ocena formalna 1/IV/2022 pozytywna 2/IV/2022 pozytywna 3/IV/2022 pozytywna 4/IV/2022 pozytywna 5/IV/2022 pozytywna 6/IV/2022 pozytywna Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Zobacz pełne zestawienie …

Czytaj dalejWyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych

Akademia Instytut Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy

Ocena merytoryczna wniosków o wsparcie pomostowe

Informujemy, że zakończyliśmy już ocenę merytoryczną wniosków na wsparcie pomostowe dla uczestników III naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Zachęcamy do zaznajomienia się z pełnym zestawieniem. Numer identyfikacyjny wniosku Ocena merytoryczna 5/2022 pozytywna/ wskazanie do dofinansowania 6/2022 Pozytywna/ wskazanie do dofinansowania 7/2022 Pozytywna/ wskazanie do dofinansowania 8/2022 Pozytywna/ wskazanie do dofinansowania Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest …

Czytaj dalejOcena merytoryczna wniosków o wsparcie pomostowe

Ocena formalna wniosków o wsparcie pomostowe

Dokonaliśmy już oceny formalnej wniosków o wsparcie pomostowe dla uczestników III naboru projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Poniżej prezentujemy pełne zestawienie. Numer identyfikacyjny wniosku Ocena formalna 5/2022 pozytywna 6/2022 pozytywna 7/2022 pozytywna 8/2022 pozytywna Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja …

Czytaj dalejOcena formalna wniosków o wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe – ogłaszamy nabór wniosków

Zawiadamiamy, że w ramach projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego dla uczestników III naboru będzie można składać w terminie 23-29.06.2022 r. Sposoby złożenia dokumentów: Osobiście – w siedzibie biura projektuBiuro czynne pon., śr. w godz. 10:00-18:00, wt., czw., pt. w godz. 8:00 – 16:00. Listownie – na adresInstytut Spraw Obywatelskich,ul. Pomorska 4091-408 Łódź Elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowanego Dla przyspieszenia procesu …

Czytaj dalejWsparcie pomostowe – ogłaszamy nabór wniosków

Trwa ostatni nabór dla chcących założyć własną firmę

Ostatni nabór do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” trwa do 23 czerwca. Zachęcamy serdecznie wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad założeniem własnej firmy do złożenia formularza rekrutacyjnego. To już ostatnia szansa na urzeczywistnienie marzeń o własnej działalności gospodarczej. Kto może się ubiegać o dotację? Osoby do 29 roku życia (nie ukończone 30 lat) zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego, które są: osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie …

Czytaj dalejTrwa ostatni nabór dla chcących założyć własną firmę

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną