Wyniki powtórnej oceny formalnej

Informujemy, że dokonaliśmy powtórnej oceny formalnej formularzy, które zawierały błędy formalne. Osoby, których formularze zawierały uchybienia formalne zostały o tym poinformowane i wezwane do usunięcia braków.

Usunięcie błędów formalnych formularzy rekrutacyjnych nastąpiło w przewidzianym regulaminem rekrutacji terminie.

Numer identyfikacyjny wnioskuOcena formalna
4/2021Pozytywna
16/2021Pozytywna

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.