Bezpłatne doradztwo biznesowe

Pochłonęła Cię bieżąca działalność? Zatrzymaj się na chwilę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i zrób krok naprzód!

Jeśli prowadzisz podmiot ekonomii społecznej (np. fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną, spółkę non profit) i potrzebujesz doradztwa Centrum KLUCZ ma dla Ciebie ofertę.
W ramach bezpłatnego doradztwa biznesowego możesz pracować nad następującymi zagadnieniami:

– Audyt organizacji – zasoby kadrowe, finansowe, rzeczowe, słabe i mocne strony
– Zarządzanie posiadanymi zasobami
– Układanie budżetu organizacji i budżetu przedsięwzięcia
– Opracowanie przepływów finansowych
– Przygotowanie do prowadzenia sprzedaży w organizacji
– Przygotowanie narzędzi do planowania biznesu: model canvas, biznesplan
– Biznesplan – cel jego tworzenia, forma, budowa
– Nowoczesne podejście do planowania biznesowego – podstawy Modelu Biznesu Canvas
– Wsparcie procesu podejmowania decyzji
– Redukcja kosztów
– Zidentyfikowanie i zarządzanie ryzykiem związanym z przyszłą inwestycją
– Określenie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i branży, w tym struktury kosztów, rynku, dostawców i odbiorców itp.
– Marketing kluczem do sukcesu w biznesie
– 4P marketingu
– Aspekty prawne związane z prowadzeniem działalności odpłatnej statutowej i działalności  gospodarczej
– Możliwe ryzyka związane z działalnością odpłatną/ gospodarczą
– Obowiązkowa sprawozdawczość finansowa – jak czytać bilans ze zrozumieniem
– Zarządzanie finansami w organizacji – podział ról między zarządem a księgowością
– Windykacja miękka należności od kontrahentów
– Analiza kondycji finansowej organizacji
– Pomoc w zrozumieniu danych ze sprawozdania finansowego
– Analiza dokumentów finansowych organizacji – pomoc w zrozumieniu danych ze sprawozdania finansowego
– „Język księgowości” – jak współpracować z księgowością?
– Badanie otoczenia rynkowego i kondycji wyjściowej
– Aktualna oferta zwrotnych instrumentów finansowych dostępnych na rynku
– Wizyty w miejscu prowadzenia działalności, sprawdzanie efektywności działań
– Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji, w tym wykorzystania instrumentów zwrotnych
– Opracowanie realnego harmonogramu spłat zwrotnych instrumentów finansowych
– Regularne spotkania w celu oceny stopnia wdrażania planu działania i osiągniętych rezultatów
– Pomoc w wprowadzaniu korekt lub planów naprawczych spłat zwrotnych instrumentów finansowych
– Działalność odpłatna i gospodarcza – jak wzmocnić potencjał ekonomiczny organizacji
– Przygotowanie budżetu i przepływów finansowych inwestycji/całej organizacji
– Utrzymanie/odzyskanie płynności finansowej

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281 
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl | tel. 519 300 647

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.