Bezpłatne szkolenie – „Fundraising inny niż granty”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Fundraising inny niż granty”, które odbędzie się w Łodzi w dniu 8 listopada 2017 r.

Termin: 8 listopada (środa), godz. 10:00-18:00

Miejsce: Fundacja 11 Muz Innowacje w Kulturze, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej:

 • prowadzących działalność ekonomiczną (fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców i/lub prowadzących aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) oraz jednocześnie
 • zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. powiatów łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego.

W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.


Fundacje i stowarzyszenia potrafią zazwyczaj lepiej lub gorzej pisać wnioski o dotacje, ale stosunkowo rzadko próbują korzystać z innych źródeł finansowania swoich działań, takich jak darczyńcy  indywidualni.

Podczas szkolenia zastanowimy się wspólnie nad tym jak zacząć fundraising pozagrantowy w organizacji. Przyjrzymy się przykładom dobrych kreacji fundraisingowych, zastanowimy się nad wyborem technik fundraisingowych, które warto wdrażać w pierwszej kolejności, a także jak unikać błędów. Rozprawimy się też z najbardziej powszechnymi mitami na temat pozyskiwania funduszy od darczyńców indywidualnych.

Skrócony program szkolenia:

 1. Misja, wizja i tożsamość organizacji w kontekście pozyskiwania funduszy.
 2. Modele i narzędzia, które pomogą nam w budowaniu relacji z darczyńcami.
 3. Czy można zbierać pieniądze na temat, którym zajmuje się moja organizacja?
 4. Opowiadanie historii w kontekście komunikacji z darczyńcami.
 5. Case for Support – jak budować podstawowy przekaz fundraisingowy?
 6. Przegląd metod i technik fundraisingowych.
 7. Analiza wybranych technik pod kątem zastosowania w mojej organizacji.
 8. Etapy budowania kampanii fundraisingowej: cele, grupy docelowe, działania, ewaluacja.
 9. Gdzie i jak warto uczyć się fundraisingu?

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Poznasz podstawowe pojęcia związane z fundraisingiem indywidualnym.
 • Przećwiczysz w praktyce budowanie komunikatu do darczyńców.
 • Będziesz wiedzieć jaka jest specyfika wybranych technik fundraisingowych.
Jak skorzysta na tym Twoja organizacja?
 • Osoby uczestniczące w szkoleniu będą posiadały wiedzę i umiejętności potrzebne do zaplanowania i zrealizowania prostych działań komunikacyjnych, związanych z pozyskiwaniem funduszy.
 • Uczestnicy i uczestniczki otrzymają konkretne informacje o tym, jak poszerzać wiedzę związaną z fundraisingiem.

Szkolenie poprowadzi

Andrzej Pietrucha – ekspert i stały współpracownik Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO) oraz Fundacji im. Stefana Batorego. Od siedemnastu lat związany z organizacjami pozarządowymi. W latach 2010-2015 prezes korporacyjnej fundacji BOŚ. Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, Charity Marketing and Fundraising (MSc) w Cass Business School/City University w Londynie oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.


Zgłoszenia przyjmujemy do 2 listopada do godz. 12:00.

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc) i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl do dn. 2 listopada 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


Ważne dokumenty:

Jeśli po raz pierwszy chcesz skorzystać ze wsparcia Centrum KLUCZ, zapoznaj się z regulaminem projektu. Wypełnij również formularze uczestnika projektu.

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Pomoc de minimis

Usługi dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców) objęte są udzieleniem pomocy de minimis. Jeśli reprezentujesz taki podmiot, wypełnij formularz informacji i oświadczenie oraz zapoznaj się ze wzorem umowy.

Formularz informacji (xls)

Oświadczenie (doc)

Umowa na usługi objęte udzieleniem pomocy de minimis (doc)