Blok szkoleniowy dla osób zakładających przedsiębiorstwa społeczne

W dniach 17-28 października 2016 r. organizujemy blok szkoleniowy dla grup inicjatywnych, które przystępują do zakładania nowych przedsiębiorstw społecznych w ramach naszego projektu.

W szkoleniach wezmą udział członkowie grup inicjatywnych, które złożyły formularze rekrutacyjne w I i II naborze na dotacje służące utworzeniu miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych. W ramach bloku uzyskają kompleksową wiedzę oraz umiejętności dotyczące zarówno formalnych kwestii związanych z tworzeniem i prowadzeniem spółdzielni, fundacji czy stowarzyszenia, jak i zagadnień biznesowych.

Na blok składa się pięć szkoleń:

  1. Zarządzenie strategiczne i zarządzenie ryzykiem – 17-18.10.2016 r.
  2. Komunikacja i praca w zespole – 19-20.10.2016 r.
  3. Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych – 21 i 24.10.2016 r.
  4. Rachunkowość i księgowość w przedsiębiorstwach społecznych – 25-26.10.2016 r.
  5. Profesjonalna obsługa klienta – 27-28.10.2016 r.

Wszystkie szkolenia odbędą się w Hotelu Mazowiecki w Tomaszowie Mazowieckim, ul. św. Antoniego 19, (codziennie w godzinach 9:00-17:00).
Blok szkoleniowy jest elementem wsparcia służącego wypracowaniu założeń do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz przygotowaniu biznesplanu, na podstawie którego Komisja Oceny Biznesplanów oceni pomysły na biznes społeczny każdej z grup.

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.