Centrum KLUCZ w Urzędzie Miasta Łodzi o klauzulach społecznych

13 grudnia 2016 r. na zaproszenie Fundacji Centrum CSR.PL oraz Urzędu Miasta Łodzi wzięliśmy udział w Lokalnym Forum Dialogu na temat stosowania zrównoważonych zamówień publicznych.

INSPRO reprezentowała Aleksandra Podkońska, animatorka Centrum KLUCZ. Głównym wątkiem spotkania były możliwości, jakie oferują klauzule społeczne i klauzule środowiskowe na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Łodzi. Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji otwiera szerokie pole do uczynienia zakupów dokonywanych przez samorząd w ramach zamówień publicznych bardziej przyjaznymi środowisku. Stosowanie klauzul społecznych służy również integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób, których szanse na rynku pracy są ograniczone.

Klauzule społeczne to jedna z kwestii, w której dużo i często doradzamy naszym klientom – podmiotom ekonomii społecznej i samorządom. Dlaczego?

Z jednej strony zmieniające się przepisy nakładają obowiązek coraz szerszego stosowania klauzul społecznych, a zatem odpowiadamy na potrzeby samorządów i ich pracowników, współtworzących otoczenie ekonomii społecznej. Zapoznajemy ich ze specyfiką ekonomii społecznej, ze sposobami wdrażania klauzul w praktykę zamówień, budujemy relacje samorządu z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej.

Z drugiej strony wiemy, że zlecenia zdobywane w ramach społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych mogą stanowić ważne źródło dochodu i podstawę stabilnej pozycji PES. To właśnie im w głównej mierze dedykowane są zamówienia z klauzulami społecznymi. Muszą zatem być rzetelnym partnerem dla samorządów, zdolnym świadczyć wysokiej jakości usługi i produkty – w czym ich wspieramy dzięki usługom oferowanym w Centrum KLUCZ.

Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu stosowania klauzul społecznych, zapraszamy do kontaktu 🙂

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 281 
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

 

 

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.