Centrum KLUCZ zaprasza na wizytę studyjną do województwa opolskiego

O tym, że podróże kształcą wiemy nie od dziś. Dlatego Centrum KLUCZ zaprasza na dwudniową wizytę studyjną w dniach 23-24 listopada 2017 r. Podczas wyjazdu odwiedzimy podmioty ekonomii społecznej w woj. opolskim. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

Kto może wziąć udział w wizycie? Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani założeniem podmiotu ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej), przedstawicieli już działających podmiotów – osoby zarządzające, pracowników, współpracowników czy wolontariuszy, a także pracowników samorządowych. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców, organizacji i samorządów z 7 powiatów woj. łódzkiego: zduńskowolskiego, łaskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego oraz rawskiego.

Cel wizyty: Podczas wizyty studyjnej uczestnicy poznają przykłady dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej. Dobór wizytowanych podmiotów nie jest przypadkowy – to organizacje, które z powodzeniem wypracowują zysk społeczny i finansowy. Uważamy, że możliwość rozmowy i obserwowania pracy innych przedsiębiorców społecznych jest doskonałym sposobem na ulepszenie swojej działalności.

Wizytowane podmioty:

  1. Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach
  2. Spółdzielnia Socjalna PERUNICA w Byczynie
  3. Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA w Byczynie
  4. Spółdzielnia Socjalna LAS VEGAS, Nasale
  5. Spółdzielnia Socjalna PROFES z Kluczborka
  6. Fundacja Abba Pater, Oddział w Kluczborku
  7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania DOLINA STOBRAWY w Kluczborku

Szczegółowy program wizyty studyjnej (pdf)

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się na wizytę studyjną, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc) i dostarczyć go do Organizatora do 13 listopada 2017 r. Formularz można dostarczyć osobiście do siedziby Instytutu na ul. Pomorskiej 40 w Łodzi, pocztą tradycyjną (pod uwagę będzie brana data dostarczenia przesyłki), pocztą elektroniczną na adres e-mail justyna.matusiak@instytut.lodz.pl lub aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl albo faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji. Im lepiej uargumentujesz, dlaczego właśnie Ty powinnaś/powinieneś z nami pojechać, masz tym większa szansę na zakwalifikowanie się.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Justyna Matusiak: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 254  | 42 630 17 49

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


Ważne dokumenty:

Jeśli po raz pierwszy chcesz skorzystać ze wsparcia Centrum KLUCZ, zapoznaj się z regulaminem projektu. Wypełnij również formularze uczestnika projektu.

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Pomoc de minimis

Usługi dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców) objęte są udzieleniem pomocy de minimis. Jeśli reprezentujesz taki podmiot, wypełnij formularz informacji i oświadczenie oraz zapoznaj się ze wzorem umowy.

Formularz informacji (xls)

Oświadczenie (doc)

Umowa na usługi objęte udzieleniem pomocy de minimis (doc)