Czas na solidarność! Ankieta dot. sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w obliczu wybuchu pandemii COVID-19

Social Economy Europe udostępniło ankietę skierowaną do Podmiotów Ekonomii Społecznej w poszczególnych Państwach Członkowskich UE.

Ankieta ma służyć zebraniu danych dotyczących sytuacji PES/PS w obliczu wybuchu pandemii COVID-19. Rezultaty posłużą analizom prowadzonym przez Grupę Ekspertów ds. Przedsiębiorczości Społecznej przy Komisji Europejskiej oraz w procesie negocjowania instrumentów wsparcia na poziomie UE.

Social Economy Europe chce zmierzyć wpływ pandemii COVID-19 na podmioty gospodarcze sektora ekonomii społecznej, zebrać informacje o Waszej reakcji na kryzys i stać się reprezentantem interesów wszystkich podmiotów współtworzących sektor ES. Chcemy się wsłuchać w Wasze potrzeby i propozycje dotyczące budowania lepszej przyszłości. Jednocześnie, będziemy przyczyniać się do ożywienia gospodarczego i społecznego, którego Europa potrzebuje.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie!

>>Wypełnij ankietę<<