Dotacje na miejsca pracy w Łodzi

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w partnerstwie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Fundacją Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO informuje, iż w terminie od 06 do 24 czerwca 2016 r. prowadzona będzie rekrutacja dla osób fizycznych i prawnych chcących utworzyć nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie zamieszczonym na stronie Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.

 

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.