Dotacje na miejsce pracy – wyniki oceny formalnej

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków składanych w naborze na wsparcie finansowe i doradczo-szkoleniowe mające na celu utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

Cieszymy się, że wśród Wnioskodawców są zarówno grupy nieformalne, jak i podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego – przedsiębiorczość społeczna znowu udowadnia, że niejedno ma imię 🙂

Zapoznaj się z wynikami oceny formalnej wniosków