FIO 2016 ogłoszenie naboru wniosków

Od 1 września dostępne są formularze Generatora wniosków w Programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Termin składania ofert w Priorytecie 3, w tym w ramach Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych oraz w Priorytecie 4,w tym w ramach Komponentu Działań Systemowych przypada od 1 września 2015 r. do 23 września 2015 r. do godziny 16:15.

Oferty w ramach Priorytetu 2 będzie można składać dopiero od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16:15.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;
Priorytet 3. Aktywni obywatele;
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe;
oraz
Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych w Priorytecie 3
Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4.

Dodatkowo, aby ułatwić organizacjom ubieganie o środki, MPiPS udostępniło Planer budżetu FIO 2016 – przygotowany przez  Karolinę Cyran-Juraszek – którą również znajdziecie wśród ekspertów Centrum KLUCZ. Narzędzie pozwoli przygotować oferentom zainteresowanym aplikowaniem o środki z FIO budżet projektu do konkursu FIO 2016, a po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu, ułatwi zarządzanie finansami projektu. Ponadto pozwoli także przygotować część sprawozdania finansowego. Narzędzie działa w trybie off-line, aby z niego skorzystać wystarczy mieć zainstalowane oprogramowanie MS Excel.

Planer budżetu FIO 2016

Szczegóły konkursu

 

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.