I posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. łódzkim

17 grudnia 2015 roku wzięliśmy udział w I posiedzeniu Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej zorganizowanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Podczas spotkania uczestnikom zaprezentowano zadania zaplanowane w realizowanym przez RCPS projekcie dot. ekonomii społecznej. Poruszono kwestię rozbieżności  wskaźników zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego ze wskaźnikami zawartymi w Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej w zakresie liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

Przeprowadzone zostało głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie zmiany składu Grupy Roboczej ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Działania na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013-2020.

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.