II nabór na dotacje na miejsca pracy – wyniki oceny formalnej wniosków

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków składanych w II naborze na wsparcie finansowe i doradczo-szkoleniowe mające na celu utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

Drugi nabór cieszył się szczególnym zainteresowaniem stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych – wszystkim, którzy przeszli do kolejnego etapu oceny wniosków, gratulujemy 🙂

Wyniki oceny formalnej wniosków w II naborze