Innowacyjne modele spółdzielni socjalnych

Zapraszamy do zapoznania się z serią publikacji: „Innowacyjne modele spółdzielni socjalnych” wydaną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Zapowiadana już w czasie konferencji podsumowującej projekt seria: „Innowacyjne modele spółdzielni socjalnych to lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych rozwojem ekonomii społecznej w Polsce”. Jak mówiła  nasza specjalistka ds. merytorycznych, Malwina Pokrywka w wywiadzie dla SOC-extra: „To podsumowanie całej dekady działań nad rozwiązaniami z zakresu ekonomii społecznej Podczas tej pracy udało się usystematyzować i połączyć w kilka spójnych modeli rozwiązania, jakie obserwowaliśmy podczas naszej dotychczasowej pracy.”.
Każda z publikacji koncentruje się wokół innego rozwiązania testowanego przez określoną spółdzielnię socjalną. Poszczególne rozwiązania mają pewne cechy wspólne – część z nich koncentruje się wokół włączania zawodowego i społecznego pewnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, inne dotyczą szeregu usług użyteczności publicznej, jakie spółdzielnie socjalne mogą świadczyć na rzecz lokalnej społeczności. Stąd też podział na spółdzielnie integracyjne i usługowe. W grupie modeli integracyjnych znajdują się m.in. przedsiębiorstwa społeczne dedykowane ofiarom przemocy, osobom ze spektrum autyzmu,  osobom bezdomnym czy uzależnionym. Wśród spółdzielni o profilu usługowym znajdują się  między innymi spółdzielnie socjalne obsługujące ruch turystyczny, spółdzielnie przy Centrum Integracji Społecznej, spółdzielni prowadzących żłobek i przedszkole.
Publikacje mają na celu stworzenie możliwości replikowania przez organizacje pozarządowe,  jed­nostki samorządu terytorialnego lub inne zainteresowane podmioty danego modelu w ramach franczyzy społecznej.

Zapraszamy do lektury!

Bezpłatne egzemplarze można odebrać w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu oraz w biurze Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Koninie. Poniżej znajdują się również pliki do pobrania w PDF.

Pliki do pobrania

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.