Kampania testamentowa „Dobry Testament” dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu zapraszamy Państwa na seminarium inaugurujące ogólnopolską kampanię testamentową „Dobry Testament”, które odbędzie się 18 czerwca w Warszawie. Celem kampanii jest zachęcenie Polaków do zapisywania na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury funduszy w testamentach.

Działalność polskich organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury, inaczej niż zagranicznych, uzależniona jest w dużym stopniu od dotacji z budżetu państwa i funduszy unijnych. Ograniczona ilość pozyskanych w ten sposób środków finansowych zawęża zakres podejmowanych przez nie działań oraz uniemożliwia (w przypadku organizacji pozarządowych) zatrudnianie ekspertów, zapewniających profesjonalizację trzeciego sektora.

Jedną z najbardziej skutecznych metod zmiany tej sytuacji jest zwiększenie zaangażowania osób fizycznych w działalność charytatywną i zachęcenie ich do regularnego wspierania organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. Można to robić na wiele sposobów – jednym z nich jest zapisywanie swojej woli w testamentach. Panuje powszechne przekonanie, że testament na cele dobroczynne sporządzają jedynie osoby zamożne. Tymczasem okazuje się, że większość testatorów to zwykli ludzie, pragnący w ten sposób dołożyć cegiełkę do większego dzieła, którym jest udoskonalenie swojego otoczenia i stworzenie lepszego świata.

Celem kampanii „Dobry Testament” jest zwiększenie świadomości Polaków odnośnie możliwości przekazywania w testamentach zapisów na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. Pragniemy ponadto edukować rodaków w dziedzinie prawa spadkowego, co w efekcie doprowadzi do podejmowania przemyślanych decyzji testamentowych oraz zmniejszy koszty spraw sądowych dotyczących testamentów.

Na seminarium dowiecie się Państwo, jak pozyskać testamenty na działalność swojej organizacji. Jednym z prelegentów będzie Richard Radcliff – brytyjski ekspert od kampanii testamentowych, który zorganizował 600 efektywnych kampanii. Podzieli się z prelegentami wiedzą, której nie można znaleźć w podręcznikach.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kampanii oraz zgłosić się na seminarium wystarczy wejść na stronę kampanii Dobry Testament.

Do zobaczenia 18 czerwca na seminarium!