Zmiana terminu szkolenia – Kto się czubi ten się lubi? O radzeniu sobie z konfliktem w organizacji – bezpłatne szkolenie w Łodzi

Uwaga – zmiana terminu szkolenia „Kto się czubi ten się lubi? O skutecznym radzeniu sobie z konfliktem w organizacji”. Nowy termin to 9 września 2017 r. 

Wydłużyliśmy również termin przyjmowania zgłoszeń na szkolenie – do 4 września do godz. 12:00.


Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Kto się czubi ten się lubi? O skutecznym radzeniu sobie z konfliktem w organizacji”, które odbędzie się w Łodzi w dniu 9 września 2017 r.

Termin: 9 września (sobota) 2017 r., godz. 9:00 – 17:00

Miejsce: Fundacja 11 Muz, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej:

  • prowadzących działalność ekonomiczną (fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców i/lub prowadzących aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) oraz jednocześnie
  • zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. powiatów łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego.

W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.


Skrócony program szkolenia:

  1. Konflikt – jego przyczyny i skutki (pozytywne i negatywne).
  2. Komunikacja przy zarządzaniu konfliktem w zespole i w organizacji.
  3. Zarządzanie konfliktem.
  4. Rozwiązywanie konfliktów.

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Ponieważ konflikt jest nieodłączną częścią życia każdej organizacji. Może stanowić przyczynę napięcia, walki, a nawet rozpadu organizacji – albo być okazją do usuwania słabości, wzmacniania zespołu i rozwoju. To, który z tych scenariuszy się zrealizuje, zależy od umiejętności interpersonalnych członków zespołu, od świadomości, czym tak naprawdę jest konflikt i jak wykorzystać jego pojawienie się z pożytkiem dla organizacji.

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyczną wiedzą na temat źródeł oraz przebiegu konfliktu, jego możliwych skutków. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób efektywnie zarządzać konfliktem i jaką rolę w tym zakresie odgrywa komunikacja.


Szkolenie poprowadzi

Magda Doliwa-Górska – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz elitarnej Szkoły Przywództwa Igora Janke. Ukończyła Śląską Szkołę Trenerów oraz Akademię Coachingu (modele: Co-Active Essential i CoachWise), akredytowaną przez International Coach Federation – największą i najstarszą organizację zrzeszającą coachów na świecie. Członek Rady Programowej think-tanku Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO). Mentor w programie Youth Business Poland (2012) oraz w Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Jest coachem (m.in.) dla liderów, pierwszej w Polsce Kuźni Kampanierów. Udziela się, jako dydaktyk, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie innym. Zrealizowała dotąd ponad 1000 godzin coachingu indywidualnego i trójstronnego. Odbyła ponad 200 godzin szkoleń właściwych dla coachingu. Od września 2016 r., z powodzeniem bierze udział w kolejnych etapach rekrutacji do prestiżowego, międzynarodowego programu mentoringowego #100CoachesProgram Marshalla Goldsmitha – światowego lidera w Executive Coachingu http://www.marshallgoldsmith.com/ Obszarem jej zainteresowań jest zawodowy i osobisty rozwój ludzi, w szczególności kobiet. Zarządzała ogólnopolskimi i międzynarodowymi kampaniami, których celem było wprowadzanie zmian w życiu społecznym.


Zgłoszenia przyjmujemy do 4 września do godz. 12:00.

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc) i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl do dn. 4 września 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


Ważne dokumenty:

Jeśli po raz pierwszy chcesz skorzystać ze wsparcia Centrum KLUCZ, zapoznaj się z regulaminem projektu. Wypełnij również formularze uczestnika projektu.

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Pomoc de minimis

Usługi dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców) objęte są udzieleniem pomocy de minimis. Jeśli reprezentujesz taki podmiot, wypełnij formularz informacji i oświadczenie oraz zapoznaj się ze wzorem umowy.

Formularz informacji (xls)

Oświadczenie (doc)

Umowa na usługi objęte udzieleniem pomocy de minimis (doc)