Lista biznesplanów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (II nabór)

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków o bezzwrotne wsparcie na utworzenie miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Ocenialiśmy wnioski złożone w II naborze. Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną ocenę formalną.

Teraz czas na pracę Komisji Oceny Biznesplanów. Już wkrótce poznamy listę rankingową podmiotów, które ubiegają się o dotację w ramach II naboru.

Zapoznaj się z listą wniosków z II naboru skierowanych do Komisji Oceny Biznesplanów