Lista biznesplanów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (III nabór)

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków o bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Teraz czas na pracę Komisji Oceny Biznesplanów. Już wkrótce poznamy listę rankingową podmiotów, które ubiegają się o dotację w ramach III naboru.

Zapoznaj się z listą wniosków z III naboru skierowanych do oceny merytorycznej.