Lista biznesplanów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (I nabór)

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków o bezzwrotne wsparcie na utworzenie miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Wszystkie złożone wnioski przeszły ją pozytywnie.

Teraz czas na pracę Komisji  Oceny Biznesplanów. Już wkrótce poznamy listę rankingową podmiotów, które ubiegają się o dotację.

Zapoznaj się z listą wniosków skierowanych do Komisji Oceny Biznesplanów