Lista rankingowa biznesplanów po II naborze [AKTUALIZACJA]

W związku z przeprowadzeniem ponownej oceny merytorycznej biznesplanów, po złożeniu odwołań od pierwotnej oceny, przedstawiamy zaktualizowaną listę biznesplanów.

Ostatecznie dotację na stworzenie 26 miejsc pracy otrzyma 5 podmiotów. Zatrudnienie znajdą osoby długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnością lub w inny sposób dotknięte wykluczeniem społecznym.

Nowi pracownicy będą zajmować się działaniem w takich branżach, jak:

  • gastronomia,
  • usługi opiekuńcze,
  • działalność kulturalna,
  • sprzedaż produktów ekologicznych,
  • rzemiosło tradycyjne,
  • niszczenie dokumentów.

Zapoznaj się z aktualną listą rankingową biznesplanów