Lista rankingowa biznesplanów

Znamy już wyniki oceny biznesplanów 🙂

Komisja Oceny obradowała długo i skrupulatnie, rozważając wszelkie plusy i minusy oraz analizując potencjał rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Dzięki temu wiemy, przed jakimi wyzwaniami stoimy i co możemy zrobić, aby ekonomia społeczna w województwie łódzkim rosła w siłę.

Do jej wzrostu przyczynią się na pewno przedsiębiorcy społeczni, którzy znaleźli się na liście rankingowej –  dzięki ciężkiej, wielotygodniowej pracy nad biznesplanami. Gratulujemy 🙂

Zobacz listę rankingową biznesplanów (pdf)