Mikrogranty na walkę z COVID-19 w województwie łódzkim

Rozpoczął się nabór ofert na realizację zadań publicznych, które pomogą przeciwdziałać epidemii koronawirusa. Zarząd Województwa Łódzkiego przekazał na ten cel 300.000 zł. 

Organizacje pozarządowe z woj. łódzkiego mogą składać wnioski w następujących zakresach tematycznych:

  • wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
  • kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • polityka społeczna,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • kultura fizyczna i sport,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • ochrona środowiska,
  • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
  • działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Minimalna kwota dofinansowania to 1.000 zł, maksymalna – 5.000 zł. Wkład własny może być wniesiony w formie osobowej lub rzeczowej. Koszty obsługi zadania publicznego mogą wynieść maksymalnie 10% kwoty dotacji.

Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym, do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel.

>>Zapoznaj się z zasadami i złóż wniosek<<

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.