Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (nabór zamknięty)

Rozpoczynamy nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Nabór jest zamknięty i skierowany do podmiotów (osób prawnych), które złożyły formularze zgłoszeniowe w I naborze na wsparcie na utworzenie miejsca pracy oraz uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Termin przyjmowania wniosków to 16 września 2016 r., do godziny 16:00.

Dokumenty, które należy złożyć, wskazane są w Regulaminie wsparcia finansowego. Podmioty, które wraz ze wsparciem na utworzenie miejsca pracy mogą starać się o podstawowe wsparcie pomostowe, w tym samym terminie powinny złożyć odpowiedni wniosek.

Umowa na blok szkoleniowo-doradczy (zip)

Regulamin wsparcia finansowego (zip)

Regulamin pracy Komisji Oceny Biznesplanów (doc)

Umowa o wsparcie finansowe (zip)

 

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami odeślij na adres:

Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
(uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego), lub złóż osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 16 września 2016 r. do godz. 16:00.

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.