Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych w Sejmie – co się zmieni?

21 sierpnia 2017 r. Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Proponowane zmiany w tej ustawie znane były już w marcu br. Sprawdziliśmy, jakie najważniejsze propozycje znalazły się w nowelizacji ustawy.

Jakie są najważniejsze propozycje zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych?

  1. Rozszerzenie katalogu osób, które mogą zakładać spółdzielnie socjalne o poszukujący pracy, a jednocześnie niezatrudnionych i niezarobkujących opiekunów osób niepełnosprawnych. Nie będzie to dotyczyło tych opiekunów, którzy pobierają zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
  2. Zmniejszenie do 3 liczby założycieli w przypadku osób fizycznych – wymaganą liczbę 5 członków spółdzielnia będzie musiała osiągnąć w ciągu 12 miesięcy działalności.
  3. O środki z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni będą mogły ubiegać się osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia. Będą to środki na pokrycie np. doradztw przygotowujących do podjęcia działalności gospodarczej w formie spółdzielni. Środki na tworzenie spółdzielni oraz miejsc pracy w spółdzielniach dla osób niepełnosprawnych będą zabezpieczane także w PFRON.
  4. Spółdzielnie będą mogły ubiegać się o środki na finansowanie wynagrodzenia dla skierowanej do zatrudnienia w spółdzielni osoby z katalogu osób uprawnionych do zakładania spółdzielni. W przypadku osób niepełnosprawnych, takie środki będą dostępne w PFRON. Pojawia się też możliwość refundacji składek na ubezpieczenie społeczne i kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników niebędących członkami spółdzielni, ale wykluczonych zagrożeniem społecznym.
  5. Uszczegółowienie celu spółdzielni socjalnej, która od tej pory ma działać na rzecz reintegracji pracowników niebędących członkami spółdzielni.
  6. W spółdzielni socjalnej nieodpłatne praktyki zawodowe odbywać będą mogły osoby niepełnosprawne, które realizują indywidualny program rehabilitacji w ramach WTZ.

Zapoznaj się z projektem nowelizacji ustawy skierowanym do Sejmu. 


Chcesz utworzyć spółdzielnię socjalną lub przygotować istniejącą spółdzielnię na nadchodzące zmiany? Skontaktuj się z nami – bezpłatnie udzielimy Ci porady prawnej, finansowo-księgowej i biznesowej.

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281- dla organizacji z m. Łodzi
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 254 – dla organizacji z powiatów pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.