Organizacjo, masz politykę rachunkowości? Zgłoś się do nas po bezpłatną usługę

Ustawa o rachunkowości określa, że każda fundacja, stowarzyszenie czy spółdzielnia socjalna, powinna opracować politykę rachunkowości, czyli zasady finansowe, według których prowadzone są księgi rachunkowe. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi polegającej na przygotowaniu polityki rachunkowości dostosowanej do potrzeb Twojego podmiotu.

Ustawa o rachunkowości i ustawy podatkowe wskazują na ogólne zasady księgowości. Polityka rachunkowości określa natomiast konkretne reguły, według których dany podmiot prowadzi rachunkowość. Dlatego ważne jest, aby dokument ten był nie tylko zgodny z przepisami prawa, ale i uwzględniał specyfikę działalności organizacji. Bez tego trudno o dobrze funkcjonującą księgowość.

Sprawdź zatem, czy Twoja organizacja ma politykę rachunkowości, a jeśli tak, to czy jest użyteczna i dopasowana do potrzeb. Jeśli odpowiedź na któreś z tych pytań jest negatywna, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi polegającej na opracowaniu polityki rachunkowości. W toku indywidualnych spotkań oraz w oparciu o dokumenty Twojego podmiotu przygotujemy politykę rachunkowości, wskażemy, w jaki sposób ją wdrożyć i jak aktualizować.

Kto może skorzystać z usługi?

Usługa skierowana jest do podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych) z 7 powiatów woj. łódzkiego: zduńskowolskiego, łaskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego oraz rawskiego. Mogą z niej skorzystać zarówno podmioty, które nie mają polityki rachunkowości, jak i te, które ją posiadają, ale wymaga ona modyfikacji.

Jak zgłosić potrzebę skorzystania z usługi?

Zapoznaj się z Zasadami korzystania z usługi – polityka rachunkowości (pdf) oraz ze Wzorem umowy (pdf). Aby się zgłosić, wypełnij formularz zgłoszeniowy (doc)  i wyślij jego skan na adres aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, a oryginał odeślij na adres: Instytut Spraw Obywatelskich, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


Ważne dokumenty:

Jeśli po raz pierwszy chcesz skorzystać ze wsparcia Centrum KLUCZ, zapoznaj się z regulaminem projektu. Wypełnij również formularze uczestnika projektu.

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Pomoc de minimis

Usługi dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców) objęte są udzieleniem pomocy de minimis. Jeśli reprezentujesz taki podmiot, wypełnij formularz informacji i oświadczenie oraz zapoznaj się ze wzorem umowy.

Formularz informacji (xls)

Oświadczenie (doc)

Umowa na usługi objęte udzieleniem pomocy de minimis (doc)