Uwagi do Wytycznych dot. ekonomii społecznej

Przygotowaliśmy uwagi dla Ministerstwa Rozwoju do Wytycznych dot. ekonomii społecznej. Uwagi dotyczyły przed wszystkim kwestii związanych z udzielaniem akredytacji Ośrodkom Wspierania Ekonomii Społecznej. Zachęcamy do zapoznania się z uwagami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Ponownie otrzymaliśmy akredytację AKS(eS)!

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy decyzję w sprawie ponownej weryfikacji wyniku procesu akredytacji. Cieszymy się, że ponownie przyznano nam Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Przyznanie nam tego statusu oznacza, że spełniliśmy warunki określone w Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz przeszliśmy wszystkie etapy procesu akredytacji określone w Regulaminie procesu akredytacji OWES. Akredytacja AKSES jest ważna dwa lata od daty wydania.

Wyniki oceny formalnej FIO 2016

Departament Pożytku Publicznego zakończył ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2016 – Priorytet 2. Lista formalna FIO 2016 – Priorytet 2 (pdf) W przypadku, gdy Oferentowi przysługuje możliwość uzupełnienia dokumentów, można: 1) złożyć je osobiście w Instytucji Zarządzającej lub 2) wysłać priorytetową przesyłką pocztową na adres Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa …

Czytaj dalejWyniki oceny formalnej FIO 2016

Andżelika Wardęga na czele Departamentu Pożytku Publicznego

Nowym dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została Andżelika Wardęga, poprzednio pełniąca funkcję naczelnik Wydziału Programów, Analiz i Współpracy. To kolejna ze zmian z ostatnich miesięcy w Departamencie, w grudniu 2015 r z funkcji dyrektora został odwołany Krzysztof Więckiewicz. Krzysztof Więckiewicz był dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej od momentu jego powstania w 2003 r. Jest jednym z pomysłodawców Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Sprawdź przejrzystość i efektywność zlecania zadań publicznych

Polecamy Waszej uwadze publikację „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem” – poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Publikacja jest podsumowaniem projektu „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem” realizowanego przez Fundację i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Celem projektu była pomoc jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym sprawdzić, jak układa się ich współpraca w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W publikacji znajdziecie Państwo prawne podsumowanie …

Czytaj dalejSprawdź przejrzystość i efektywność zlecania zadań publicznych

Wygraliśmy konkurs: Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej

Miło nam poinformować, że wygraliśmy konkurs nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/15 z Poddziałania IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej. Oznacza to, że już wkrótce będziemy na szerszą skalę i w większym zakresie niż dotychczas świadczyć wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej z Łodzi i subregionu I – powiaty: zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński. Wkrótce więcej informacji.  

Poprzyj z nami ideę Europejskiego Roku Ekonomii Społecznej!

Do końca lutego 2016 r. można poprzeć ideę ogłoszenia przez UE roku 2017 r. Europejskim Rokiem Ekonomii Społecznej i Solidarnościowej. Unia Europejska ze sporym wyprzedzeniem planuje priorytety na następne lata, a tym samym na co zostanie przeznaczona duża część finansów publicznych. Obecnie (2015 r.) trwa Europejski Rok Rozwoju, a tymczasem w Hiszpanii, Irlandii, Słowenii, Grecji, Włoszech i Portugalii kilka organizacji wspólnie prowadzi kampanię na rzecz uznania roku …

Czytaj dalejPoprzyj z nami ideę Europejskiego Roku Ekonomii Społecznej!

Akredytacja OWES odwołana

  31 grudnia 2015 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej p. Elżbieta Rafalska podpisała zarządzenie nr 45, zgodnie z którym wszystkie podmioty, które uzyskały status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) Wysokiej Jakości, tracą ten status. Z niepokojem obserwujmy rozwój wydarzeń, tym bardziej, że o sytuacji dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych, a w zarządzeniu nie ma wymienionych powodów odebrania statusu akredytowanym OWES. Przyznanie mam statusu akredytowanego OWES …

Czytaj dalejAkredytacja OWES odwołana

Polskie organizacje pozarządowe 2015

Stowarzyszenie Klon/Jawor przygotowało przygotowało raport podsumowujący wyniki najnowszych badań sektora pozarządowego „Polskie organizacje pozarządowe 2015”. Znajdziecie w nim wyniki najnowszych badań stowarzyszenia krótko omówione i zilustrowane na wykresach oraz obrazkach. Na kilkunastu stronach zebrane zostały  najważniejsze wnioski z badania, a także opis najciekawszych zmian, jakie w ostatnich latach zaszły w polskim trzecim sektorze. Osoby oczekujące szczegółowych danych i pogłębionych powinny skorzystać z serwisu fakty.ngo.pl, w którym publikowane są pełne wyniki badania. W artykułach i analizach znajdziecie …

Czytaj dalejPolskie organizacje pozarządowe 2015

66% Polek i Polaków w 2015 r. materialnie wsparło inicjatywy społeczne

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Klon/Jawor w 2015 r. 66 % Polek i Polaków wsparło materialnie inicjatywy społeczne. Jednak ponad jedna czwarta (28 proc.) ogranicza się do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli jednorazowego aktu dobroczynnego. Gdyby zatem nie liczyć wsparcia dla fundacji Jerzego Owsiaka tylko 28% Polek i Polaków wspiera materialnie inicjatywy społeczne. Darowizny od osób indywidualnych otrzymało w 2014 roku 44% organizacji pozarządowych. Najczęściej …

Czytaj dalej66% Polek i Polaków w 2015 r. materialnie wsparło inicjatywy społeczne

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną