Pakiet dla społecznych przedsiębiorców – edycja II – dla subregionu

Jeśli odnosisz wrażenie, że o Waszej organizacji wiecie tylko Wy oraz Wasi znajomi, to „Pakiet dla Społecznych Przedsiębiorców – edycja II” jest właśnie dla Was. Następna okazja dopiero w przyszłym roku, dlatego już dziś zadbajcie o rozpoznawalność organizacji, umiejętne sieciowanie i budowanie kapitału społecznego, świadomość wizerunku marki, a tym samym spójną komunikacją z otoczeniem. Pośrednio działania podjęte na zewnątrz cementują organizację wewnątrz, wpływając na jej tożsamość, a także utożsamianie się z organizacją. Jeżeli macie podobne odczucia i potrzeby… ZAPRASZAMY!!!

„Pakiet dla Społecznych Przedsiębiorców”

To pakiet usług rozwojowych (z akcentem na marketing i promocję) o wartości 5.000 zł.
W ramach pakietu można sfinansować:

 1. usługi informatyczne, w tym przygotowanie strony internetowej;
 2. usługi poligraficzne;
 3. usługi graficzne, w tym zaprojektowanie materiałów graficznych (tj. logotyp, wizytówka, ulotka, plakat, folder reklamowy, roll-up, banery Internetowe);
 4. pokrycie kosztów lustracji spółdzielni socjalnej;
 5. zakup gadżetów reklamowych;
 6. udział w targach branżowych;
 7. inne, niezbędne do rozwijania działalności ekonomicznej, zgodne z zapisami Regulaminu.

Co trzeba zrobić, by uzyskać wsparcie?

Aby uzyskać pakiet, należy złożyć wniosek. Termin składania wniosków:

20 września 2021 r. – 27 września 2021 r.

Wniosek w wersji elektronicznej (podpisany skan oraz plik w wersji edytowalnej) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: adrian.ignasiak@instytut.lodz.pl, w tytule wiadomości podając: Konkurs „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców – edycja II”.

Przesłany plik należy opatrzyć nazwą zgodnie z podanym wzorem: wniosek_pakiet_dla_spolecznych_przedsiebiorcow_nazwa_podmiotu_wer_zlozona_data_złozenia_wniosku [w formacie rok_miesiąc_dzień].

Plik tekstowy nie może zawierać w treści komentarzy/ uwag/ zmian dodawanych w trybie recenzji.

Zapoznaj się z dokumentami:

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Do udziału w Konkursie uprawnione są podmioty ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwa społeczne (PS), które łącznie spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają osobowość prawną;
 2. spełniają definicję PES, o której mowa w §1 ust. 6 Regulaminu lub definicję PS, o której mowa w §1 ust. 7 Regulaminu,
 3. są zarejestrowane na terenie subregionu, zgodnie z §1 ust. 3 Regulaminu;
 4. w przypadku PES – prowadzą aktywną działalność ekonomiczną, tj. posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców i/lub prowadzą aktywną statutową działalność odpłatną;
 5. nie są obecnie w złej sytuacji ekonomicznej, nie rokującej na dalszy ich rozwój i funkcjonowanie.

Więcej informacji udziela:

tel. 605-308-183

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.