Petycja ws. konkursu na wkłady własne dla ngo

Członkowie Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wystosowali do Marszałka Województwa Łódzkiego petycję, w której wnioskują o uruchomienie konkursu ofert na dofinansowanie tzw. wkładów własnych. Dofinansowywaniu tzw. wkładów własnych dla projektów, których cele wpisują się w zadania województwa znalazło się w zapisach Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015. Niestety do tej pory konkurs nie został rozpisany i ogłoszony, stąd RDPP przygotowała petycję do władz województwa. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią i składania podpisów.

Czytaj petycję