Pismo Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych

Jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ aktywnie zaangażowaliśmy się w tworzenie rekomendacji dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawiły pakiet rozwiązań, które mają umożliwić ochronę przedsiębiorstw społecznych przez bankructwem i zwolnieniem pracowników.  Zapoznaj się z treścią listu i rekomendacjami Szanowna Pani Minister Jako organizacje sektora ekonomii społecznej i solidarnej, w  szczególności podmioty prowadzące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej … Czytaj dalej Pismo Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych