Powiat opoczyński na rzecz reintegracji społecznej

12 lutego w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Centrum Usług Społecznych. Obecni na nim przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie potwierdzili, że chcą, by usługi realizowane dotąd w ramach projektu były kontynuowane. Przy wsparciu Centrum KLUCZ pracują także nad utworzeniem Centrum Integracji Społecznej i Zakładu Aktywności Zawodowej.

Opoczyńskie Centrum Usług Społecznych było jednym z pierwszych, jakie powstało w województwie łódzkim. Stworzyło je partnerstwo składające się z samorządów (lidera – gminy Opoczno, Drzewica oraz PCPR Opoczno) oraz 2 organizacji pozarządowych.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy;
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w tym rehabilitacja, spotkania z psychologiem i lekarzem;
  • klub seniora, miejsce spotkań osób starszych, którego uczestnicy mogli korzystać z porad psychologa, prawnika, lekarza i pielęgniarki, w ramach klubu seniora zapewnione mieli codziennie ciepłe posiłki;
  • usługi w mieszkaniu treningowym, którego celem jest przygotować osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia;
  • szkolenia dla opiekunów faktycznych w celu wsparcia ich w opiece nad osobami niesamodzielnymi;
  • placówka wsparcia dziennego przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat zamieszkałych na terenie powiatu opoczyńskiego, w ramach której były zorganizowane zajęcia komputerowe, sportowe, kulinarne, zajęcia z psychologiem;
  • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Podczas spotkania podsumowano działalność Centrum i rozpoczęto planowanie kontynuacji działań przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Obecni  na spotkaniu przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawili aktualne możliwości finansowania działań. Projekt CUS pokazał także, że skala potrzeb jest znacznie większa, stąd  rozpoczęły się prace nad utworzeniem podmiotów reintegracyjnych przy wsparciu Centrum KLUCZ.


Interesuje Cię utworzenie podmiotu reintegracyjnego w Twoim mieście/ powiecie/ gminie? Skontaktuj się z nami:

Justyna Matusiak

Podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego zapraszamy do kontaktu z animatorem:

Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 254 | 42 630 17 49.

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.