„Pracodawco, pracowniku, znasz swoje prawa i obowiązki? Podmiot ekonomii społecznej jako miejsce pracy” – bezpłatne szkolenie w Łodzi

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Pracodawco, pracowniku, znasz swoje prawa i obowiązki? Podmiot ekonomii społecznej jako miejsce pracy”, które odbędzie się w Łodzi w dniu 10 października 2017 r.

Termin: 10 października (wtorek), godz. 9-17

Miejsce: Fundacja 11 Muz, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej:

 • prowadzących działalność ekonomiczną (fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców i/lub prowadzących aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) oraz jednocześnie
 • zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. powiatów łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego.

W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.


Skrócony program szkolenia:

 1. Podstawowe akty prawne
 2. Powstanie stosunku pracy
 3. Specyfika zatrudnienia w podmiocie ekonomii społecznej
 4. Umowa o pracę – elementy obligatoryjne i fakultatywne
 5. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
 6. Rozwiązanie stosunku pracy – wypowiedzenie, porozumienie stron, rozwiązanie bez wypowiedzenia
 7. Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Dowiesz się, jakie są podstawy prawne praw i obowiązków pracodawcy i pracownika.
 • Poznasz specyfikę zatrudniania w podmiocie ekonomii społecznej – fundacji, stowarzyszeniu, spółdzielni socjalnej.
 • Dowiesz się, jak prawidłowo zawierać oraz rozwiązywać umowy o pracę, umowy cywilnoprawne.

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie będzie dotyczyło najważniejszych problemów spotykanych w praktyce działania PES. Omówimy różnego rodzaju umowy związane z zatrudnianiem pracowników, różnice między nimi i uwarunkowania ich stosowania. Porozmawiamy o prawach i obowiązkach tak pracowników, jak i pracodawcy.


Szkolenie poprowadzi

Angelika Pasek Gilarska – prawnik, od kilkunastu lat zaangażowana zawodowo w działalność organizacji pozarządowych na terenie całego kraju. Doradza, szkoli i zaprzyjaźnia się z fundacjami, stowarzyszeniami oraz spółdzielniami socjalnymi. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na Collegium Civitas. Obecnie studiuje w Szkole Głównej Handlowej na Akademii Spółek. Doświadczony trener. Ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych m.in dla organizacji pozarządowych oraz pracowników oświaty.


Zgłoszenia przyjmujemy do 3 października do godz. 12:00.

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc) i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl do dn. 3 października 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


Ważne dokumenty:

Jeśli po raz pierwszy chcesz skorzystać ze wsparcia Centrum KLUCZ, zapoznaj się z regulaminem projektu. Wypełnij również formularze uczestnika projektu.

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Pomoc de minimis

Usługi dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców) objęte są udzieleniem pomocy de minimis. Jeśli reprezentujesz taki podmiot, wypełnij formularz informacji i oświadczenie oraz zapoznaj się ze wzorem umowy.

Formularz informacji (xls)

Oświadczenie (doc)

Umowa na usługi objęte udzieleniem pomocy de minimis (doc)