Propozycje Centrum KLUCZ w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi

W ostatnich miesiącach 2020 roku jako Centrum KLUCZ zgłosiliśmy swoje uwagi w konsultacjach programów współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Nasze uwagi znalazły się w kilku programach. 

Zapoznaj się z listą programów, do których zgłosiliśmy uwagi

Nasze uwagi zostały przyjęte do następujących programów

Wieloletni Program Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2023: przyjęto bezdyskusyjnie jedną uwagę (współpraca z NGO w celu promocji ekonomii społecznej), nad tematem drugiej uwagi (refundacja kosztów lustracji spółdzielni socjalnych przez jednostkę samorządu terytorialnego) pochyli się Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi: przyjęto propozycję włączenia do programu Europejskiego Forum Gospodarczego tematyki ekonomii społecznej jako stałego punktu (np. w formie stałego punktu w programie Forum, a także wprowadzono do programu zapis o promowaniu przez samorząd ekonomii społecznej jako ważnego elementu wpływającego na rozwój lokalny i łączącego aspekty biznesowe z działaniem społecznym.

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.