Raport „Ekonomia społeczna w regionie łódzkim”

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przeprowadziło badanie sektora ekonomii społecznej w regionie łódzkim. Celem projektu było dokonanie kompleksowego badania stanu ekonomii społecznej w regionie łódzkim.

Cel ten został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

1) inwentaryzację podmiotów ekonomii społecznej, tzw. przedsiębiorstw społecznych oraz instytucji wsparcia ES,

2)ocenę ilości i charakteru utworzonych miejsc pracy,

3)określenie barier i perspektyw rozwojowych,

4)rekomendacje dla kreatorów i realizatorów polityki regionalnej i lokalnej,

5)ocenę skuteczności i efektywności działania poszczególnych OWES,

6)wpływ pracy lub uczestnictwa w PES na integrację społeczną.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Czytaj