Rozeznanie rynku nr 3/S/2021/RR

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich realizująca Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę polegającą na wsparciu psychologicznym dla osób fizycznych zrekrutowanych do projektu, zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym, zwanych kandydatami, a także przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Zapoznaj się z treścią rozeznania rynku

Załącznik nr 1 – formularz cenowy

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.