ROZEZNANIE RYNKU NR 6/POWR/2021/RR

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich realizująca Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia „Pozyskanie i obsługa klienta” dla uczestników projektu. Oferent proszony jest o wskazanie ceny brutto za przeprowadzenie jednej godziny szkolenia oraz cenę brutto za realizację szkolenia zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Zapoznaj się z treścią rozeznania rynku

Załącznik nr 1 – formularz cenowy

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.