Rozstrzygnięcie II edycji konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet”

Rozstrzygnęliśmy drugą edycję konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet”

Zobacz listę rankingową wniosków

Zwycięzcom gratulujemy 🙂

Przypominamy, że wszystkie organizacje chcące wzmocnić swój potencjał oraz grupy nieformalne, które zastanawiają się nad utworzeniem stowarzyszenia czy fundacji, mogą korzystać z wielu innych form wsparcia w ramach Centrum KLUCZ, w tym przede wszystkim z doradztwa prawnego, księgowo-finansowego i biznesowego.

Zobacz ofertę wsparcia Centrum KLUCZ