Solidarność trzeciego sektora warunkiem rozwoju organizacji pozarządowych

Z Marcelem Dávidem Zajacem rozmawiamy o tym, jak na Słowacji wprowadzano 1% CIT i o wskazówkach dla podobnych działań w Polsce.

Michał Jarosławski: Jaka była sytuacja słowackich NGO-sów przed przyjęciem odpisu 1% CIT na rzecz organizacji pozarządowych? Co skłoniło rząd słowacki do przeprowadzenia takiej zmiany w systemie podatkowym?

Marcel Zajac: Impulsem do tych dyskusji był fakt, że po latach realizacji programów wsparcia rozwojowego płynącego z zagranicy dla słowackich organizacji non-profit (NGO), realizatorzy tej formy wsparcia zaczęli się z niej stopniowo wycofywać. Pomoc ta była niezwykle ważna. Dzięki tym środkom organizacje miały szanse na stały rozwój. Trzeba było zacząć szukać jakiegoś substytutu.

Rozpoczęto dyskusję nad wypracowaniem takiego mechanizmu, który byłby realnym wsparciem rządu Republiki Słowackiej dla trzeciego sektora. Miało to być coś na kształt czeskiego programu wsparcia „Kapitalizacja krajowych fundacji”. Rozważano wiele form i schematów pomocy tj. fundusz inwestycyjny non-profit (NIF), wsparcie w postaci ulg podatkowych dla darowizn, takie jak możliwość odpisu części darowizny od podstawy opodatkowania.
Żaden z tych proponowanych mechanizmów nie stanowił jednak adekwatnego zastępstwa dla zagranicznych źródeł finansowania.

PRZECZYTAJ CAŁY WYWIAD


Poprzyj pomysł jednego procenta podatku od firm

Wejdź na: instytutsprawobywatelskich.pl/1-procent-od-firm i podpisz petycję poparcia dla #1ProcentOdFirm

PODPISUJĘ PETYCJĘ

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.